Ściany

Preparaty zalecane do przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania.


Preparaty do przygotowania powierzchni do malowania

Tikkurila Suprabilit - preparat gruntujący

Tikkurila Suprabilit

 

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych. 


Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
12,6
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
18
Tikkurila Presto LV-szpachlówka do pomieszczeń wilgotnych

Tikkurila Presto LV

 

Tikkurila Presto LV jest gotową do użycia wodorozcieńczalną masą szpachlową do stosowania wewnątrz lekko wilgotnych pomieszczeń. Posiada zdolność wypełniania rys: do 4 mm bez pęknięć. Minimalna kurczliwość i pękanie oraz dobra przyczepność.

Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: paca