Produkty uzupełniające

Produkty uzupełniające do czyszczenia i zabezpieczania elewacji mineralnych.


Produkty uzupełniające

Biowash

BioWash Cleaner

 

BioWash Cleaner to płyn o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany do przygotowania powierzchni w celu konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno, wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych, np. powierzchni z cegły, elewacji, w tym systemów ociepleń, tynków, betonu, pokryć dachowych, powierzchni z kamienia, kostki brukowej itp. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
 
BioWash Cleaner posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które mogą powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych. Działa skutecznie m.in. na następujące mikroorganizmy:
• Bakterie: Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Cellulomonas flavigena, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Serratia liquefaciens.

• Grzyby: Alternaria alternata, Aspergilllus niger, Aspergilllus versicolor, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporoides, Penicillium funiculosum, Phoma violacea, Ulocladium atrum.

• Drożdże: Candida albicans, Rhodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae.

• Algi: Chlorella emersonii, Gloeocapsa sp., Nostoc commune, Pleurococcus sp., Scenedesmus vacuolatus, Stichococcus bacillaris, Stigeoclonium tenue, Trentepohlia aurea, Trentepohlia odorata.
 
Uwaga: Przedstawiona wyżej informacja jest tylko propozycją, wskazówką i nie może być traktowana jako gwarancja. Odchylenia mogą wynikać z różnego sposobu aplikacji lub też innego rodzaju surowców. Zaleca się zawsze wykonanie prób wstępnych.

Narzędzie: wałek Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Tikkurila Alfablock

Tikkurila Alfablock

 

Wodorozcieńczalny środek ochronny na bazie mieszaniny silanu i siloksanu. Służy do impregnacji podłoży takich jak cegły, cegły wapienno-piaskowe, zaprawy, beton niekonstrukcyjny, piaskowiec naturalny, elewacji otynkowanych i z płyt mineralnych.  Do stosowania m.in. na fasady budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i magazynów, pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

Wnika głęboko w strukturę podłoża i sprawia, że powierzchnia odpycha wodę.
• Zapobiega płowieniu, zanieczyszczeniu i wykwitom soli.
• Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz.

Produkt do dachów Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5
Tikkurila Maalipesu-detergent do czyszczenia powierzchni

Tikkurila Maalipesu (Cleaning Detergent)

 

Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przed malowaniem.

Farba do wnętrz The paint is suitable for exterior walls The paint is suitable for ceilings Produkt do dachów Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Tikkurila Homeenpoistotabletti_12_kpl-tabletki do usuwania pleśni

Tikkurila Homeenpoistotabletti

 

Tabletki rozpuszczalne w wodzie, działające bakteriobójczo oraz grzybobójczo.

Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel