Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Aero Color

Aplikacja metodą natryskową

Gotowa do użycia, nie wymagająca rozcieńczania farba - baza do barwienia, do malowania metodą natryskową. Ograniczone do minimum tworzenie mgły gwarantuje czyste malowanie.  Dostępna w bogatej palecie barw z mieszalnika w wybranych sieciach marketów budowlanych.

KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3,85
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5,5
m2/l

Wytrzymałość powłoki

Farba tworzy powłokę o wysokiej odporności na szorowanie na mokro (2 klasa wg PN-EN 13300:2002).

Wygoda aplikacji

Farba zapewnia bardzo dobre krycie powierzchni już po jednokrotnym malowaniu metodą 'na zakładkę' oraz pozwala oszczędzać czas malowania.  W miejscach trudno dostępnych, np. w narożnikach i na krawędziach, można ją nakładać łatwo i precyzyjnie.

Bogaty wybór kolorów

Różnorodna i szeroka paleta odcieni - ponad 13 tys. kolorów z wzorników Tikkurila Symphony, NCS oraz RAL daje możliwości idelanego dopasowania barw do każdego typu aranżacji i indywidulanych upodobań.


Tikkurila
Opis produktu
18.05.2015
 

Tikkurila Aero Color

Rodzaj
Matowa farba lateksowa do natrysku.
Opis
Farba do natrysku - baza do barwienia w systemie mieszalnikowym, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej,  w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szpitale,  z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków i pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ścian; szkoły, przedszkola), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.  Tworzy piękne, matowe, zmywalne wykończenie.


ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

 • Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania*

 • Bardzo dobre krycie powierzchni już po jednokrotnym malowaniu metodą „na zakładkę"

 • Wysoka odporność powłoki na szorowanie na mokro - 2 klasa (wg PN-EN 13300:2002)
 • Minimalna zawartość lotnych związków organicznych < 5 g/l - sześciokrotnie poniżej wymaganej normy; kat. A/a
 • Idealnie gładka i trwała powłoka - warunkiem jest dobrze przygotowane podłoże
 • Oszczędność czasu malowania - użycie metody natrysku „na zakładkę"
 • Łatwe i precyzyjne nakładanie farby w miejscach trudno dostępnych, np. w narożnikach i na krawędziach
 • Czyste malowanie - produkt specjalnie stworzony do malowania natryskiem, z ograniczonym do minimum tworzeniem mgły
Przykłady zastosowania
Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, tapet z włókna szklanego, podłoży betonowych (jako dekoracja), jak również do renowacji starych wymalowań. Tikkurila Aero Color nadaje się również do dekoracyjnego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim podkładem: Tikkurila Everal Primer (powierzchnie drewniane) lub Tikkurila Everal Corrostop (powierzchnie metalowe).

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3,85
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5,5
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Bazy, wchodzą w system barwienia Tikkurila Symphony oraz NCS.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
Przy jednokrotnym natrysku (do uzyskania pełnego krycia) - ok. 5.5 m2/l - finalne krycie przy zastosowaniu metody malowania „na zakładkę". Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak: chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji, rodzaj użytego narzędzia malarskiego oraz kolor.
Wielkość opakowań
4,5l; 9l
Nakładanie
Natrysk HVLP - urządzenia do natrysku przeznaczone do malowania farbami do ścian i sufitów.
* Zalecane pistolety typu: Bosch - PFS 105 E Wall Paint, Wagner - seria WallPerfect.
Natrysk hydrodynamiczny.  Stosować produkt nierozcieńczony.  Zalecana dysza 513 - 517, ciśnienie 100 - 120 bar.
Natrysk powietrzny (tradycyjny). W razie potrzeby produkt rozcieńczyć maksymalnie 10% obj.  Zalecana dysza 1,6 - 1,8 mm, ciśnienie 2 -3 bary.
Aplikacja wałkiem.  Stosować produkt bez rozcieńczenia.

Czasy schnięcia

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.

Odporność na zmywanie
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2(według PN-EN 13300:2002)
Zawartość części stałych
Baza A – ok.56% wag (w zależności od koloru)
Baza C – ok.53% wag (w zależności od koloru)
Gęstość
baza A – ok. 1,35 g/cm3 (w zależności od koloru) baza C – ok. 1,3 g/cm3 (w zależności od koloru)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy ocenić i odpowiednio przygotować podłoże.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Rozcieńczanie
W razie konieczności można rozcieńczyć wodą, maksymalnie do 10%.
Malowanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1 - 2 warstwy Tikkurila Aero Color za pomocą urządzenia do natrysku HVLP. W przypadku bardzo chłonnego podłoża konieczne będzie naniesienie dodatkowej warstwy Tikkurila Aero Color.
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie niemalowane:
Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne(po uprzednim co najmniej 4-tygodniowym okresie sezonowania), których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania. Nierówności lub ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką. Pylące, piaszczące, silnie chłonne
tynki zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki.
Ubytki i nierówności wygładzić odpowiednią szpachlówką. Połyskliwe powierzchnie zeszlifować, dokładnie odpylić, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:
Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Miękkie, gładkie miejsca szpachlowane gipsem (lub pylącymi gładziami gipsowymi)
wzmocnić preparatem Tikkurila Suprabilit. Następnie nałożyć farbę Tikkurila Aero Color.

UWAGA! W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży.
W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem Technologicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kategoria A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 5 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE

Stopień połysku: Mat 3

Lepkość [KU] (+23°C): 110-122 

Lepkość [ICI /P/]: 1,1-1,9

Odczyn PH: 8-9

DLA UZYSKANIA JEDNAKOWEJ JAKOŚCI I GRUBOŚCI POWŁOKI KONIECZNE JEST ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA URZĄDZENIA NATRYSKOWEGO

1. Przed przystąpieniem do wykonywania właściwej pracy, poleca się przeprowadzić krótkie ćwiczenie 

wstępne, polegające na pomalowaniu próbnej powierzchni (np. 1-2 arkusze papieru pakowego).

2. Należy zabezpieczyć przed zachlapaniem wszystkie nienatryskiwane powierzchnie.

3. W trakcie prowadzenia pistoletu należy zachować zawsze taką samą odległość pomiędzy malowaną 

powierzchnią a pistoletem. Pistolet należy prowadzić całym ramieniem, a nie samym nadgarstkiem, tak by płaszczyzna dyszy pistoletu była cały czas ustawiona równolegle do płaszczyzny malowania. Zaleca się malowanie metodą „na zakładkę” (rys. 1).


rys. 1


Tikkurila Aero Color

4. W przypadku słabo kryjących kolorów lub wyjątkowo chłonnych podłoży, natrysk należy prowadzić w sposób „krzyżowy”. Jedną warstwę nanosimy poziomo, kolejną pionowo, lub na odwrót w zależności od wybranej powierzchni.

5. W przypadku ciemnych kolorów, o słabszym kryciu, poleca się nakładać przynajmniej dwie warstwy (pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia).

-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
 • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
 • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
 • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
 • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.