Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Argentum 20

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Ochrona powierzchni przed rozwojem bakterii

Farba Tikkurila Argentum 20 zawiera aktywne jony srebra, które zapobiegają wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce.

Doskonała odporność powłoki

Farba odporna jest na przemywanie środkami dezynfekującymi stosowanymi np. w szpitalach.  Wykazuje również najwyższą  odporność na  szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998.

Farba łatwa w aplikacji

Tikkurila Argentum osiąga suchość dotykową po ok. 2 godzinach.  Nakładanie kolejnej warstwy jest możliwe już po 4 godzinach.


Tikkurila Argentum 20 - farba do zadań specjalnych
Tikkurila-Argentum-20

Tikkurila Argentum 20 to specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. szpitale, laboratoria, sale operacyjne itp.).

Tikkurila Argentum 20

Tikkurila
Opis produktu
24.03.2017
 

Tikkurila Argentum 20

Rodzaj
Farba z jonami srebra zapobiegająca rozwojowi bakterii.
Opis
Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Tikkurila Argentum 20 nadaje się do użycia w pomieszczeniach, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i zużycie.
Farba zawiera aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Testowana zgodnie z normą ISO 22196.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM BAKTERII, DROŻDŻY I PLEŚNI
Zawarte w farbie aktywne srebro zapobiega wzrostowi m.in.:
 • Bakterii gram ujemne bakterie: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.
 • Bakterii gram dodatnich: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis. 
 • Bakterii odpornych na antybiotykii: MRSA, VRE, bakterie odporne na różnorodne leki Pseudmonas aeruginosa, bakterie odporne na wankomycynę Enterococcus faecium. 
 • Drożdży i pleśni: Candida glabrata, Candida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae.

OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW
 • Zawiera substancję grzybobójczą, która dodatkowo chroni powłokę farby.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ POWŁOKI
 • Farba jest odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalach. Lista środków dostępna na życzenie klienta.
 • Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WŁASNOŚCI PRODUKTU wykonane w niezależnych instytutach
 • Zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Testowana zgodnie z normą ISO 22196; raport Nature Research Centre Institute of Botany, Biodeterioration Research Laboratory; Assessment of Paint „Argentum 20” antimicrobial effect, Wilno 17.04.2016.
 •  KTU Institute Of Architecture and Construction Composite and Finishing Material Laboratory; raport z testów Nr KAM 16/20 potwierdzający odporność na środki dezynfekujące zgodnie z normą LST EN ISO 2812-1:2007, metoda A. 
 • KTU Institute Of Architecture and Construction Composite and Finishing Material Laboratory; raport z testów nr KAM 16/21 potwierdzający odporność na szorowanie na mokro zgodnie z normą LST EN ISO 11998:2006.
 •  Atest higieniczny PZH nr HK/B/0436/01/2016, ważny do: 27.04.2021.
 • Klasa emisji materiałów budowlanych: klasa M1.
Przykłady zastosowania
Beton, tynki, powierzchnie szpachlowane, cegła oraz powierzchnie ścian i sufitów z różnych płyt stosowanych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych. Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym (Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Everal Metal Primer, Tikkurila Rostex Super Akva). Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, laboratoria, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ, szkoły, przedszkola itp.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*. *W przypadku dodatkowych wymagań w odniesieniu do możliwości stosowania produktu w w/w obiektach prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni lub pod numerem Infolinii tel. 801-88-99-65.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is semi-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Baza
A
Kolory
Barwienie na jasne kolory zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Symphony. Produkt zakolorowany nie podlega zwrotowi.
Stopień połysku
Półmat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
Około 5 - 8 m2 /l, ISO 6504-3.
Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu np. płyta G-K przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 11 mm np. typu ANZA Elon. Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
Wielkość opakowań
2,7 l; 9 l
Nakładanie
Wałek, pędzel lub natrysk;
- dla natrysku hydrodynamicznego użyć dyszy 0.015 - 0.021"
- rozcieńczyć 0 - 5% objętościowo
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze + 23 °C, przy wilgotności względnej powietrza  50% suchość dotykowa po ok. 2 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 4 godzinach.

Odporność chemiczna
Odporność chemiczna: odporność na rozpuszczalniki, np. benzynę lakierniczą.
Odporność na szorowanie na mokro
Odporność na szorowanie na mokro: najwyższa – klasa 1 według normy SFS-EN 13300, ISO 11988. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.
Odporność na środki dezynfekujące
Odporność na środki dezynfekujące: doskonała, wg LST EN ISO 2812-1:2007, metoda A. Farba odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalach. Lista środków, na które produkt jest odporny dostępna jest na życzenie Klienta.
Odporność na wysokie temperatury
Odporność na wysokie temperatury: 85 °C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Zawartość części stałych
Ok. 40% obj.
Gęstość
około 1.2 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz
z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne wypełnić pęknięcia i ubytki za pomocą odpowiedniej szpachlówki lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgoci za pomocą masy szpachlowej Tikkurila Presto LV. Zeszlifować i odpylić zaszpachlowane miejsca. Zagruntować Tikkurila Optiva Primer. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgoci podłoże zagruntować Tikkurila Luja Moisture Stop.
Powierzchnie uprzednio malowane: Powierzchnie należy zmyć stosując środek Tikkurila Maalipesu zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie, następnie odpylić. Wypełnić pęknięcia i ubytki odpowiednią szpachlówką lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgoci za pomocą masy szpachlowej Tikkurila Presto LV. Zeszlifować i odpylić zaszpachlowane miejsca. Zagruntować Tikkurila Optiva Primer.
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgoci podłoże zagruntować Tikkurila Luja Moisture Stop.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać 1 -2 warstwy farby za pomocą wałka, pędzla lub metodą natrysku, tak aby grubość powłoki wynosiła 125 – 200µm na mokro (na sucho 50-80 µm). Poprzez nałożenie dwóch warstw za pomocą wałka o długości włosa 11 mm np. typu Anza Elon powinno się osiągnąć wymaganą grubość powłoki. Nie należy nadmiernie rozcierać farby podczas nakładania.
Renowacja:
W celu utrzymania funkcjonalności powłoki powierzchnie malowane Tikkurila Argentum 20 muszą być ponownie malowane tą samą farbą. Przemalowanie powierzchni inną farbą wodorozcieńczalną spowoduje utratę specjalnych właściwości powierzchni.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą z mydłem.
Konserwacja
Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów.
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Tikkurila Argentum 20 zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-4-izotiazolin-3-on (3:1) i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera chlorek srebra, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Nie wlewać do kanalizacji, instalacji wodnych oraz gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed promieniowaniem słonecznym. Należy szczelnie zamykać puszkę w przypadku ponownego użycia farby. ADR - produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.
INFORMACJE DODATKOWE
Baza A (biała) może być użyta jako farba biała lub zostać zabarwiona na wybrane kolory w systemie barwienia Tikkurila Avatint.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
 • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
 • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
 • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
 • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.