Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Betolux Akva

Szybkoschnąca i ekologiczna farba do podłóg z drewna, metalu i betonu

Tikkurila Betolux Akva to szybkoschnąca, wodorozcieńczalna  farba do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg wewnątrz pomieszczeń, narażonych na lekkie obciążenia mechaniczne i chemiczne.


KiiltäväMatta
Produkt do podłógNarzędzie: wałekNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Piękna i trwała powierzchnia

Tikkurila Betolux Akva to farba do podłóg (w tym do posadzek betonowych w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności), tworząca piękną półpołyskową powłokę odporną na tłuszcze i benzynę lakierniczą.

Szybkoschnąca formuła

Farba jest łatwa w użyciu i szybko wysycha, co oznacza, że powierzchnia jest gotowa do użytkowania już następnego dnia.

Bogata kolorystyka

Farba może być barwiona w mieszalniku na wiele kolorów, pozwalając na tworzenie na powierzchni  pięknych wzorów.Zainspiruj się!Tikkurila
Opis produktu
28.03.2017
 

Tikkurila Betolux Akva

Rodzaj
Wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba do podłóg
Opis
Dekoracyjna, wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg wewnątrz pomieszczeń narażonych w niewielkim stopniu na mechaniczną i chemiczną eksploatację, a także betonowych podłóg w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Przykłady zastosowania
Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Tikkurila Betolux Akva może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi.

DANE TECHNICZNE
Produkt do podłóg The paint is semi-gloss Narzędzie: wałek Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Dodatkowo spora część kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Półpołysk
Wydajność
Ok. 5-7 m2/l - drewno, beton.

Ok. 15 m2/l- metal.


Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l
Nakładanie
Pędzel lub wałek.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Pyłosuchość po upływie ok. 15 min. Ponownie przemalowanie po upływie ok. 1 godziny. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania następnego dnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 2 tygodniach.
Przyczepność

Odporność chemiczna
Odporność na tłuszcze i benzynę lakierniczą. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników.
Zawartość części stałych
Ok. 35% obj.
Gęstość
Ok. 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97% (wilgotność wagowa maksymalnie 4%). W czasie aplikacji i schnięcia, temperatura powietrza, podłoża i farby musi wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie nowe:
Podłoża betonowe: Usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić.

Podłoża metalowe: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050, rdzę usunąć. Zagruntować podkładem Tikkurila Rostex Super Akva.

Podłoża drewniane: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu,oleju, kurzu i tłuszczu.

Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.

Powierzchnie betonowe: Nowe powierzchnie betonowe pokryć jedną warstwą Tikkurila Betolux Akva rozcieńczoną 10% z wodą. Następnie na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva. Do małych powierzchni użyć wałka z krótkim włosiem lub syntetycznego pędzla.

Powierzchnie drewniane: Na powierzchnie z surowego drewna nałożyć 1-2 warstwy gruntu uszczelniającego Tikkurila Multistop. Wykończyć 2-3 warstwami nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva przy użyciu syntetycznego pędzla. Uwaga: Farba szybko schnie, dlatego należy wcześniej zaplanować pracę, aby uniknąć nakładania się warstw farby. Malować na raz kilka desek wzdłuż ich długości; ewentualne poprawki należy wykonać po wyschnięciu farby.

Powierzchnie metalowe: Zagruntować Tikkurila Rostex Super Akva, a następnie nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą lub wodą z mydłem. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu.
Konserwacja
Produkt wysycha całkowicie, osiągając całkowitą trwałość i odporność chemiczną po ok. 2 tygodniach. W tym czasie należy unikać czyszczenia wymalowanej powierzchni. Powierzchnia może być czyszczona za pomocą szczotki, mopa lub ścierki, przy użyciu neutralnego detergentu o pH 6-8.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 140 g/l. Tikkurila Betolux Akva zawiera maksymalnie 140 g/l/ LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
-

Kolory

Tikkurila Floor Paints Colour Card

Karta kolorów Floor Paints Colour Card zawiera 20 kolorów, które pozwolą na stworzenie indywidualnego świata kolorowych podłóg.

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.