Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Feelings Effect Finish

Niebanalne pomysły aranżacyjne

Tikkurila Feelings Effect Finish jest wodorozcieńczalną bejcą do wykonywania efektów dekoracyjnych.  Nadaje powierzchni głębokie, matowe wykończenie.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsTool: rollerTool: brushPaint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
13
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
18
m2/l

Łatwa aplikacja

Produkt można aplikować na powierzchnię w tradycyjny sposób, np. za pomocą pędzla bądź skorzystać z niestadardowych metod, np. wałka obwiązanego torbą foliową lub gąbki.

Nieograniczony wybór kolorów i wzorów

Tikkurila Feelings Effect Finish występuje we wszystkich kolorach z bogatej palety barw Tikkurila Symphony, NCS i RAL.  Ostateczny kolor dekoracji zależy również od koloru farby podkładowej Tikkurila Feelings Interior Paint.


Tikkurila
Opis produktu
-
 

Tikkurila Feelings Effect Finish

Rodzaj
Bejca do efektów specjalnych
Opis
Wodorozcieńczalna bejca do wykonywania efektów dekoracyjnych na powierzchniach uprzednio pokrytych farbą Feelings Interior Paint. Nadaje powierzchni głębokie, matowe wykończenie.
Przykłady zastosowania
Ściany oraz sufity wewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt Tool: roller Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
13
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
18
m2/l
Baza
CAP
Kolory
Kolory Tikkurila Feelings. Ostateczny kolor bejcy Feelings Effect Finish uzależniony jest od koloru farby Feelings Interior Paint użytej jako warstwa podkładowa.
Stopień połysku
Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność

13-18 m2/l dla jednej warstwy. Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej.

Wielkość opakowań
0,9 l
Nakładanie
Pędzel lub wałek. Wykończenie wałkiem do efektów specjalnych.
Czasy schnięcia
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj bejca osiąga suchość dotykową po upływie 3 godzin. Ostateczna twardość powłoki po 14 dniach. 
Odporność na ścieranie
możliwość ścierania wilgotną szmatką
Odporność chemiczna
dobra (ISO 2812-1)
Odporność na wysokie temperatury
do +85°C
Zawartość części stałych
ok. 20%
Gęstość
ok. 1,1 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza pomiędzy +15°C a +23°C, wilgotność powietrza od 30 do 70%.
Przygotowanie
Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Gruntowanie
Należy zagruntować powierzchnię, zarówno nową, jak i uprzednio malowaną, dwiema warstwami farby Feelings Interior Paint.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć bejcę wodą do 20%.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć równomiernie jedną warstwę Feelings Effect Paint. Natychmiast wykończyć wałkiem do efektów specjalnych, prowadząc wałek w jednym kierunku i pracując na pasie powierzchni o szerokości ok. 1 m. Po każdym pasie oczyścić wałek z nadmiaru bejcy poprzez rolowanie na czystym, grubym kawałku papieru lub kartonu. Jeśli wymagany jest bardziej przezroczysty efekt, zaleca się rozcieńczenie bejcy wodą do 20%. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat.A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić produkt przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1


-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.