Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Feelings Effect Finish

Niebanalne pomysły aranżacyjne

Tikkurila Feelings Effect Finish jest wodorozcieńczalną bejcą do wykonywania efektów dekoracyjnych.  Nadaje powierzchni głębokie, matowe wykończenie.


KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
13
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
18
m2/l

Łatwa aplikacja

Produkt można aplikować na powierzchnię w tradycyjny sposób, np. za pomocą pędzla bądź skorzystać z niestadardowych metod, np. wałka obwiązanego torbą foliową lub gąbki.

Nieograniczony wybór kolorów i wzorów

Tikkurila Feelings Effect Finish występuje we wszystkich kolorach z bogatej palety barw Tikkurila Symphony, NCS i RAL.  Ostateczny kolor dekoracji zależy również od koloru farby podkładowej Tikkurila Feelings Interior Paint.


Tikkurila
Opis produktu
01.09.2017
 

Tikkurila Feelings Effect Finish

Rodzaj
Bejca do efektów specjalnych
Opis
Całkowicie matowa, wodorozcieńczalna, przezroczysta farba nawierzchniowa wydzielająca nieznaczny zapach do wykonywania efektów dekoracyjnych na powierzchniach uprzednio pokrytych farbą Tikkurila Feelings Interior Paint w suchych pomieszczeniach wewnątrz. Długi czas otwarcia sprawia, że Tikkurila Feelings Effect Finish może być użyty do rozmywania i pogłębiania koloru, poprzez przecieranie zwiniętą szmatką, siatką, gąbką itp.
Przykłady zastosowania
Przeznaczona do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, zakładach usługowych i magazynach.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
13
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
18
m2/l
Baza
CAP
Kolory
Dostępny w odcieniach Tikkurila Feelings Interior Colour oraz Tikkurila Symphony 2436. Również dostępna w BS 4800, NCS, RAL i wielu innych kolorystykach. Ostateczny kolor Tikkurila Feelings Effect Paint zależy od Tikkurila Feelings Interior Paint użytej jako farby podkładowej.
Stopień połysku
Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność

13-18 m2/l dla jednej warstwy, w zależności od metody aplikacji.


Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej.

Wielkość opakowań
0,9 l
Nakładanie
Pędzel lub wałek. Wykończenie wałkiem, pędzlem lub innym narzędziem do efektów specjalnych.
Czasy schnięcia
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% nakładanie kolejnej warstwy po 24 godz. Powierzchnia jest gotowa do użytku po ok. 2 dniach.

Odporność na zmywanie
Wytrzymuje delikatne mycie za pomocą zwilżonej szmatki.
Odporność na wysokie temperatury
+85°C, ISO 4211-3
Zawartość części stałych
Ok. 12%, w zależności od koloru.
Gęstość
ok. 1,0 kg/l , ISO 2811, w zależności od koloru

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże musi być suche. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30 - 70%.
Przygotowanie
Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z brudu, tłuszczy, oleju i wosku, oraz luźnego łuszczącego się materiału. Użyć zalecanego
detergentu czyszczącego marki Tikkurila oraz masy szpachlowej w celu wypełnienia pęknięć, dziur po gwoździach, skazy, itp oraz wyrównać nierówności powierzchni. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane
farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione oraz dokładnie przygotowane.
Gruntowanie
Niemalowane powierzchnie zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer. Następnie pomalować dwukrotnie Tikkurila Feelings Interior Paint. Na powierzchnie uprzednio malowane nałożyć 1-2 warstwy farby w zależności od pożądanego koloru.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć równomiernie jedną warstwę Tikkurila Feelings Effect Finish. Natychmiast wykończyć wałkiem do efektów specjalnych, prowadząc wałek w jednym kierunku i pracując na pasie powierzchni o szerokości ok. 1 m. Jeśli wymagany jest bardziej przezroczysty efekt, zaleca się rozcieńczenie bejcy wodą do 5-10%.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi i oczyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Konserwacja
Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię suchą szczotką lub ręcznikiem do kurzu. Zabrudzone powierzchnie zmyć neutralnym detergentem (pH 6-8), używając miękkiej szmatki. Delikatnie spłukać
powierzchnie po myciu. Przy rozcieńczaniu detergentu należy przestrzegać instrukcji producenta. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć suchej lub delikatnie zwilżonej szmatki.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat.A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 300 g/l. Produkt zawiera poniżej 300 g/l LZO

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić produkt przed mrozem. ADR: nie sklasyfikowano.
INFORMACJE DODATKOWE-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.