Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Feelings Universal Primer

Odporna i wytrzymała farba podkładowa

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba podkładowa o niskiej emisji zapachu do malowania ścian i sufitów.  Malowanej powierzchni nadaje matowe wykończenie.  Stanowi doskonałą warstwę podkładową pod farby z rodziny Tikkurila Feelings.


KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Łatwe malowanie

Farba przylega mocno do podłoża wyrównując chłonność nawet porowatych powierzchni.  Zwiększa także wydajność farb nawierzchniowych.

Doskonały efekt końcowy

Udany efekt końcowy zależy w dużym stopniu nie tylko od wybranej kolorystyki, ale również  od dobrze przygotowanej powierzchni.  Tikkurila Feelings Universal Primer posiada możliwość barwienia na wybrane kolory z wzorników Tikkurila Symphony oraz NCS i RAL, dzięki czemu uzyskany efekt końcowy jest jeszcze lepszy.


Tikkurila
Opis produktu
01.01.2010
 

Tikkurila Feelings Universal Primer

Rodzaj
Akrylowa farba podkładowa
Opis
Wodorozcieńczalna, akrylowa farba podkładowa o niskiej emisji zapachu, do malowania ścian i sufitów. Malowanej powierzchni nadaje matowe wykończenie. Stanowi doskonałą warstwę podkładową pod farby z rodziny Tikkurila Feelings.
Przykłady zastosowania
Gips, beton, cegły, płyty MDF itd. Feelings Universal Primer może być stosowana do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń uprzednio malowanych farbami wodorozcieńczalnymi, alkidowymi lub utwardzanymi kwasami.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l
Baza
AP
Kolory
Dostępna w odcieniu bieli i jasnych kolorach z karty Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
7-10 m2/l dla jednej warstwy. Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej oraz metoda aplikacji.
Wielkość opakowań
2,7 l
Nakładanie
Pędzel, wałek, natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Farba osiąga zazwyczaj suchość dotykową po upływie ½ godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 2 godzin.
Odporność na ścieranie
>2000 cykli (DIN 53778).
Odporność chemiczna
Dobra (ISO 2812-1).
Odporność na wysokie temperatury
Do +85°C (ISO 3248).
Zawartość części stałych
Ok. 36%.
Gęstość
Ok. 1,4 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie
Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieoczyć do 10% wodą.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zagruntować całą powierzchnię surowych ścian i sufitu oraz miejscowo zagruntować ubytki w poprzedniej warstwie farby za pomocą Tikkurila Feelings Universal Primer. Powierzchnie chłonne należy zagruntować farbą Tikkurila Feelings Universal Primer rozcieńczoną wodą do 10%, pozostawić do wyschnięcia, a następnie nałożyć kolejną warstwę farby nierozcieńczonej. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności ściany i sufit należy zagruntować preparatem Tikkurila Feelings Moisture Stop, przed aplikacją farby podkładowej Tikkurila Feelings Universal Primer.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania rozpylonego produktu podczas aplikacji natryskowej. pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.