Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
EcolabelMED
 

Tikkurila Joker

Bezpieczny wybór

Farbę Tikkurila Joker można stosować na ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, a także na powierzchnie betonowe, ceglane, drewniane, tynki, tapety, itp.  Produkt dostępny w pełnej palecie barw z wzornika Tikkurila Symphony.


KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Wnętrze przyjazne dla zdrowia i środowiska

Bezpieczny wybór dla osób dbających o zdrowie i środowisko.  Ekologiczna receptura została potwierdzona miedzynarodowym certyfikatem Ecolabel.

Efektowne i trwałe wykończenie

Produkt charakteryzuje się pieknym, matowym wykończeniem oraz wysoką odpornością na szorowanie na mokro..


Tikkurila
Opis produktu
26.10.2015
 

Tikkurila Joker

Rodzaj
Lateksowa farba akrylowa do wnętrz
Opis
Bezrozpuszczalnikowa, kopolimerowa farba do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach i pokojach dziecięcych, a także w holach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach. Farba Tikkurila Joker jest odporna na zmywanie. Tworzy powłokę gładką, matową, z delikatnym satynowym efektem. Ekologiczna receptura została potwierdzona międzynarodowym certyfikatem EU Ecolabel.
Przykłady zastosowania
Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach betonowych, tynkowanych, szpachlowanych, z cegły, kartonowych, drewnianych, gotowych płyt gipsowych, wiórowych oraz pilśniowych z drewna. Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Zabarwiać w odcieniach z karty kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Mat
Wydajność

7 - 9 m2/l dla chłonnych powierzchni, 10 - 12 m2/l dla mniej chłonnych powierzchni.

Wielkość opakowań
0,225l; 0,9l; 2,7l; 9l
Nakładanie

Pędzel, wałek lub natrysk. Przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego należy użyć dyszy o parametrach 0,015"-0,021".

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza poniżej 50% farba osiąga pyłosuchość po upływie pół godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 godzinach.

Odporność chemiczna
Odporna na środki myjące i słabe rozcieńczalniki, np. Benzyna Lakiernicza.
Odporność na wysokie temperatury
Do +85°C (ISO 4211-3).
Odporność na zmywanie
Odporność na szorowanie na mokro: EN 13300 klasa II, ISO 11998..
Zawartość części stałych
Ok.40% zależnie od koloru
Gęstość
Ok. 1,3 kg/l (ISO 2811), zależnie od koloru

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanych powierzchni. W razie potrzeby wyrównać powierzchnie odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto LV, Następnie przeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu. Do gruntowania powierzchni należy użyć podkładu Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem umyć całą powierzchnię, stosując detergent Tikkurila Maalipesu zgodnie z zaleceniami i dokładnie spłukać wodą, wysuszyć. Powierzchnie z połyskiem zmatowić np. papierem ściernym i odpylić. Wszelkie uszkodzenia, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto LV. Następnie przeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu. Do gruntowania powierzchni należy użyć podkładu Tikkurila Feelings Universal Primer.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć do 10% wodą.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem i rozcieńczyć wodą, jeśli jest taka konieczność. Nałożyć jedną lub dwie warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi i oczyścić je wodą z mydłem.
Instukcje dot. konserwacji
Unikać czyszczenia powierzchni przez ok. 1 miesiąc od pomalowania. Powierzchnie czyścić gąbką lub ściereczką zwilżoną naturalnym detergentem (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone gąbką lub ściereczką zwilżoną słabym zasadowym detergentem czyszczącym (pH 8 - 10). Spłukać dokładnie powierzchni.
Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć wilgotnej ściereczki.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
EU VOC 2004/42/EC-limit wartości:(kat A/a) 30g/l(2010), Tikkurila Joker zawiera LZO max. 30 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. ADR - produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w transporcie
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.