Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Kiva Interior Lacquer

Akrylowy lakier do drewna

Wodorozcieńczalny, nieżółknący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Uniwersalność zastosowania

Produkt nadaje się do stosowania na wewnętrzne powierzchnie drewniane, takie jak: stoły, krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki, itp.  Lakier może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach bejcowanych.

Atrakcyjna paleta kolorów

Tikkurila Kiva Interior Lacquer występuje w atrakcyjnej gamie kolorystycznej z palety kolorów Tikkurila Interior Lacquer Colour Card.


Tikkurila
Opis produktu
08.10.2018
 

Tikkurila Kiva Interior Lacquer

Rodzaj
Akrylowy lakier do wnętrz
Opis

Wodorozcieńczalny, nieżółknący, akrylowy lakier do barwienia. Przeznaczony do lakierowania wewnętrznych powierzchni drewnianych zgodnie z instrukcją. Tikkurila Kiva Interior Lacquer jest dostępny w wersji półmatowej oraz półpołyskowej.

Przykłady zastosowania
Stoły, krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki itp. Tikkurila Kiva Interior Lacquer może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach malowanych i bejcowanych. Nie należy nim pokrywać drewnianych podłóg (do lakierowania podłóg zaleca się użycie Tikkurila Parketti-Assa).

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z palety barw Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
8-14 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od takich czynników jak faktura, porowatość i twardość drewna.
Wielkość opakowań
0,225 l; 0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, gąbka lub natrysk.
Tikkurila Kiva Interior Lacquer zaleca się nakładać pędzlem z włosia poliestrowego lub nylonowego.
Czasy schnięcia
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, powierzchnia osiąga pyłosuchość po upływie 1/2 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy oraz gotowość do szlifowania po 2-3 godzinach. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania następnego dnia, całkowitą twardość osiąga po około 2 tygodniach od aplikacji. Do tego czasu należy unikać czyszczenia oraz dużego nacisku na lakierowanej powierzchni.

Odporność chemiczna
Dobra. Lakier odporny na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami.

Z powierzchni malowanej lakierem Tikkurila Kiva Interior Lacquer należy natychmiast zetrzeć rozlaną kawę lub herbatę.
Odporność na oleje i smary
Dobra.
Zawartość części stałych
Ok. 32% obj.
Gęstość
1 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza oraz podłoża co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza 30 - 80%.
Przygotowanie
Nowe powierzchnie drewniane: Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu. Zwilżyć powierzchnie wodą, w celu odsłonięcia
luźnych włókien. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie zeszlifować i odpylić powierzchnię.

Powierzanie uprzednio lakierowane: Zmyć uprzednio lakierowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, następnie dokładnie spłukać wodą. Dokładnie usunąć istniejące powłoki malarskie będące w złym stanie technicznym za pomoc szlifierki. Oczyszczoną powierzchnię należy traktować jak nową.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i od czasu do czasu podczas aplikacji. W razie konieczności produkt rozcieńczyć wodą. Nakładać 2 - 3 warstwy lakieru za pomocą pędzla, gąbki lub metodą natrysku.
W przypadku rozcieńczenia lakieru, zaleca się, aby przed nałożeniem pierwszej warstwy wykonać test produktu na mniejszej powierzchni drewnianej w celu sprawdzenia zgodności odcienia. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru, twardości oraz ilości nakładanych warstw. Lakier do pierwszej aplikacji rozcieńczyć 20-30%. Wybrany kolor i poziom połysku osiągany jest po nałożeniu 2 warstw lakieru. Całą powierzchnię lakierować równomiernie, aby uniknąć
nakładania się warstw, w przypadku dużych powierzchni z paneli zaleca się lakierowanie kilku płyt na raz.

Renowacja powierzchni
Powierzchnie uprzednio lakierowane Tikkurila Kiva Interior Lacquer mogą być ponownie lakierowane podobnym wodorozcieńczalnym lakierem.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Konserwacja
Najwcześniej 2 tygodnie po aplikacji lakieru można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Nie należy pozostawiać powierzchni wilgotnej. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Dokładnie spłukać powierzchnię.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Chronić przed mrozem.
-

Kolory

Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers

30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do powierzchni drewnianych.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.