Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Kiva Interior Lacquer

Akrylowy lakier do drewna

Wodorozcieńczalny, nieżółknący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Tool: sprayTool: brushPaint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l

Uniwersalność zastosowania

Produkt nadaje się do stosowania na wewnętrzne powierzchnie drewniane, takie jak: stoły, krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki, itp.  Lakier może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach bejcowanych.

Atrakcyjna paleta kolorów

Tikkurila Kiva Interior Lacquer występuje w atrakcyjnej gamie kolorystycznej z palety kolorów Tikkurila Interior Lacquer Colour Card.


Tikkurila
Opis produktu
06.10.2011
 

Tikkurila Kiva Interior Lacquer

Rodzaj
Akrylowy lakier do wnętrz.
Opis

Wodorozcieńczalny, nieżółknący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się niską emisją zapachu. Tikkurila Kiva Interior Lacquer jest dostępny w wersji półmatowej oraz półpołyskowej, w wielu atrakcyjnych kolorach.

Przykłady zastosowania
Stoły, krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki itp. Tikkurila Kiva Interior Lacquer może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach bejcowanych. Nie należy nim pokrywać drewnianych podłóg.

DANE TECHNICZNE
Tool: spray Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l
Baza
EP
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Interior Lacquer Colour Card.
Wydajność
8-14 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.
Wielkość opakowań
0,225 l; 0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, gąbka lub natrysk.
Lakier Tikkurila Kiva Interior najlepiej nakładać pędzlem z włosia poliestrowego lub nylonowego.
Czasy schnięcia
Lakier jest powierzchniowo suchy po 1/2 godziny i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy po 2-3 godzinach. Lakierowana powierzchnia osiąga ostateczną twardość 
po około 2 tygodniach od aplikacji. W tym czasie należy unikać wywierania dużego nacisku na podłoże.

Odporność na ścieranie
Dobra (DIN 53778).
Odporność chemiczna
Dobra (ISO 2812-1). Odporny na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami.

Z powierzchni malowanej lakierem Tikkurila Kiva Interior Lacquer należy natychmiast zetrzeć rozlaną kawę lub herbatę.
Odporność na oleje i smary
Dobra.
Zawartość części stałych
Ok. 32%
Gęstość
1 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza oraz podłoża co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i bez innych zabrudzeń powierzchniowych. Powierzchnię surowego drewna należy zmyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym. Dokładnie usunąć istniejące powłoki malarskie będące w złym stanie technicznym. Do czyszczenia, wypełniania pęknięć, otworów po gwoździach i innych uszkodzeń drewna stosować odpowiednie środki. Wszystkie powierzchnie uprzednio szpachlowane lub pokryte farbą z połyskiem należy dokładnie zeszlifować i wyrównać.
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.
Malowanie
Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i podczas aplikacji. Nakładać 2 lub 3 warstwy Kiva Interior Lacquer, w zależności od stanu podłoża i wymaganej głębi koloru. Lakier nanosić zawsze zgodnie z kierunkiem włókien i unikać nakładania się pociągnięć pędzla. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru i twardości. Wybrany poziom połysku osiągany jest po nałożeniu 2 warstw lakieru.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Konserwacja
Zalecane jest próbne malowanie na oddzielnym kawałku drewna, w celu sprawdzenia odpowiedniego koloru kiedy produkt jest zabarwiony. Ostateczny kolor malowanej powierzchni zależy od rodzaju drewna, jego twardości oraz ilości nałożonych powłok. Lakier do pierwszej aplikacji rozcieńczyć wodą do 20-30%. Zazwyczaj pożądany rezultat uzyskuje się po nałożeniu 2 warstw. Powierzchnie należy zawsze lakierować po kilka naraz, aby uzyskać jednolity kolor. Konserwować powierzchnie lakierem Kiva Interior Lacquer lub podobnymi lakierami wodorozcieńczalnymi.
Nie czyścić wcześniej niż 1 miesiąc po aplikacji. Czyścić powierzchnie wilgotną szmatką, gąbką lub miękką szczotką i neutralnym detergentem (pH 6-8). Powierzchnia nie może pozostawać mokra po czyszczeniu. Bardzo brudne powierzchnie powinny być czyszczone detergentami alkalicznymi o lekkim odczynie (pH 8-10), z zastosowaniem szmatki, mopa lub gąbki. Płukać powierzchnię ostrożnie.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas aplikacji i unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonego preparatu. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Chronic przed mrozem.
-

Kolory

Interior Wood Stains and Lacquers

30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do powierzchni drewnianych.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.