Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Luja Moisture Stop

Preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci

Wodorozcieńczalny preparat stosowany w celu podniesienia odporności podłoża na wilgoć.  Do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci.


Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l

Zabezpieczenie powierzchni wilgotnych

Nadaje się do powierzchni naprawianych przy użyciu szpachlówki Tikkurila Presto LV,  do pomieszczeń wilgotnych, do różnego rodzaju płyt stosowanych w budownictwie oraz do tapet w włókna szklanego, itp.

Łatwość aplikacji

Tikkurila Luja Moisture Stop może być nakładana wałkiem, pędzlem oraz metodą natryskową.  Wraz z produktami Tikkurila Luja stanowi zestaw produktów podwyższajacych odporność na działanie wilgoci.Poznaj inne produkty z linii Tikkurila Luja!Tikkurila
Opis produktu
27.03.2013
 

Tikkurila Luja Moisture Stop

Rodzaj
Preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci.
Opis
Nadaje się do powierzchni naprawianych przy użyciu szpachlówki Tikkurila Presto LV, do różnego rodzaju płyt stosowanych w budownictwie oraz można stosować jako klej do tapet z włókna szklanego, itp.
Przykłady zastosowania
Ściany wewnętrzne i sufity.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l
Kolory
Półprzezroczysty zielony.
Wydajność
Około 4 - 6 m2 /l, bez rozcieńczania.
Wielkość opakowań
3 l; 10 l
Nakładanie
Wałek, pędzel, natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Farba jest powierzchniowo sucha po około 4 godz. Nakładać kolejną warstwę po 4 godzinach.
Zawartość części stałych
39%
Gęstość
około 1.2 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Usunąć brud i kurz. Jeśli na powierzchni przeznaczonej do malowania znajduje się pleśń, należy znaleźć jej przyczynę oraz usunąć ją dokładnie przed malowaniem za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego do ścian. Usunąć luźne, łuszczenie się elementy farby za pomocą skrobaka. Usunąć całkowicie winylowe pokrycia ścienne i płytki ceramiczne. Zmatowić błyszczące powierzchnie. Umyć powierzchnię używając Tikkurila Maalipesu, jeśli to konieczne i spłukać dokładnie wodą. Wypełnić tynkowane itp. powierzchnie używając Tikkurila Presto LV do pomieszczeń wilgotnych. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Malowanie
Wymieszać Tikkurila Luja Moisture Stop przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy Tikkurila Luja Moisture Stop za pomocą wałka; narożniki i okolice otworów wykończyć pędzlem. Farbę na pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą (1 część Tikkurila Luja Moisture Stop i 1 część wody). Odczekać 1-4 godzin pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Następnie, po ok. 4 h nałożyć 1-2 warstwy farby nawierzchniowej Tikkurila Luja Matt/ Tikkurila Luja Semi Matt/ Tikkurila Luja Semi Gloss.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej wody.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na zyczenia Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić farbę przed mrozem. ADR: nie sklasyfikowano.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.