Kup farbę online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Magnetic

Ściana pełna pomysłów

Specjalna, wodorozcieńczalna farba magnetyczna przeznaczona do wymalowań wewnątrz pomieszczeń, dzięki której ściany przyciągają uwagę jak magnes...

KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałek

Powierzchnia magnetyczna

Malując wodorozcieńczalną farbą magnetyczną do wnętrz Tikkurila Magnetic, tworzymy powierzchnie przyciągające magnesy. To łatwy sposób na dekorację ściany zdjęciami, karteczkami z zakupami, pracami plastycznymi dzieci, unikając stosowania pinezek czy kleju, które niszczą i brudzą powierzchnię.

Ciekawy akcent dekoracyjny

Doceń możliwości jakie daje farba Tikkurila Magnetic, pozwalająca zmienić zwykłą ścianę w przestrzeń pełną pomysłów. Zastosuj ją jako podkład pod farby nawierzchniowe Tikkurila Optiva lub Tikkurila Liitu - efektem drugiego rozwiązania będzie powierzchnia 2w1 - magnetyczno-tablicowa.


Zainspiruj się!

Sprawdź aranżacje pokoi dla dzieci z wykorzystaniem Tikkurila Magnetic.
Tikkurila
Opis produktu
19.04.2018
 

Tikkurila Magnetic

Rodzaj
Farba magnetyczna do ścian.
Opis
Specjalna, wodorozcieńczalna farba o właściwościach magnetycznych, przeznaczona do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.  Siła przyciągania zależy od jakości użytych magnesów.
Przykłady zastosowania
Zalecana do malowania powierzchni w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach. Nadaje się do malowania powierzchni betonowych, szpachlowanych, płyt gipsowych i wiórowych. W celu uzyskania dowolnego koloru, farbę Tikkurila Magnetic można pomalować farbami do ścian Tikkurila jedno- lub dwukrotnie. Nakładanie zbyt grubych warstwy farby może zmniejszyć przyczepność magnesów.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is matt Narzędzie: wałek
Kolory
Szary.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
1,5 m2/l (przy 3 warstwach).
Wielkość opakowań
0,5 l, 3 l
Nakładanie
Wałek, pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Suchość po 24 godz.
Gęstość
Ok. 2,60 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie
Należy szczelnie zamykać puszkę w przypadku ponownego użycia farby. Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże musi być suche, o temperaturze przynajmniej +10°C. Temperatura powietrza przynajmniej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:

Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego materiału. Jeśli to konieczne wyrównać ubytki i pęknięcia szpachlówką Tikkurila Presto LV. Niemalowane podłoże zagruntować Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Uprzednio pomalowane powierzchnie zmyć rozcieńczonym detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i przemyć starannie wodą. Aby zapewnić lepszą przyczepność magnesów, błyszczące powierzchnie zmatowić papierem ściernym, następnie usunąć powstały pył.

Uwaga: należy sprawdzić, czy malowane podłoże jest stabilne i spójne, np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką "sypie się", pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad - to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać.
Malowanie
Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem do uzyskania gładkiej konsystencji (nawet przez kilka minut) oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla nałożyć 3 grube warstwy farby Tikkurila Magnetic. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby należy zużyć 1L farby na 1,5 m2 powierzchni. Jeśli zajdzie konieczność finalną warstwę farby nakładać po upływie 1 dnia.

Uwaga! Po nałożeniu Tikkurila Magnetic zaleca się pomalować powierzchnię farbą nawierzchniową marki Tikkurila.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi i umyć wodą. Spłukać dokładnie umywalkę, cząstki żelaza znajdujące się w farbie mogą powodować przebarwienia.
Konserwacja
Powierzchnie można czyścić nie wcześniej jak 1 miesiąc od pomalowania. Czyścić na sucho, przy użyciu wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Czyszczenie mokrą ściereczką może pozostawić ślad na powierzchni. Farba osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po upływie kilku tygodni, dlatego zaleca się aby przez ten czas powierzchnie były ostrożnie traktowane. Jeżeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuż po malowaniu, zaleca się użycie wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia. Obchodzić się ostrożnie i unikać zbędnego narażenia. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin przydatności: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
-