Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Miranol

Uniwersalna emalia tiksotropowa o wysokim połysku i niskiej emisji zapachu

Emalia przeznaczona do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni drewnianych i metalowych.KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
12
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Uniwersalne zastosowanie

Tikkurila Miranol można stosować na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie, takie jak: meble, maszyny, rowery, znaki, szyldy, itp.

Łatwość aplikacji i piękne wykończenie

Gęsta konsystencja farby ułatwia jej aplikację.  Nie spływa z malowanych powierzchni, posiada dobrą rozlewność tworząc gładkie powłoki o wysokim połysku.


Bogata kolorystyka

Produkt można barwić na wybrane kolory z bogatej palety Tikkurila Symphony.


Tikkurila
Opis produktu
08.08.2017
 

Tikkurila Miranol

Rodzaj
Uniwersalna, tiksotropowa emalia alkidowa
Opis

Alkidowa farba tiksotropowa o łagodnym zapachu, przeznaczona do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni drewnianych i metalowych.  Łatwa do aplikacji, nie spływa z malowanych powierzchni, posiada dobrą rozlewność tworząc gładkie powłoki.

Przykłady zastosowania
Meble, maszyny, rowery,znaki, szyldy itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is full-gloss Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
12
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Większość kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Wysoki połysk
Wydajność

12-14 m2/l - powierzchnie metalowe, 10-12 m2/l gładkie powierzchnie drewniane..

Wielkość opakowań
0,225l; 0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk.
Natrysk hydrodynamiczny: dysza 0,009” - 0,013”, tzn. 0,23 – 0,33 mm. Rozcieńczanie:10-20% obj.
Natrysk konwencjonalny: dysza 1,4-1,8 mm. Rozcieńczanie: 25-35 % obj. (DIN4 18-25s).
(Grubość suchej warstwy nie powinna przekraczać 40 µm po natrysku).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%, pyłosuchość jest osiągana po upływie 3-4 godzin. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.

Odporność na wysokie temperatury
Do +120°C (ISO 3248). Jasne odcienie mogą lekko żółknąć przy wysokiej temperaturze (ISO 4111-3)
Odporność na zmywanie
Dobra. Przy użyciu zwykłych detergentów, EN ISO 11998.
Odporność chemiczna
Odporny na terpentynę, benzynę lakierniczą, denaturat.
Odporność na oleje i smary
Odporny na oleje smarowe i smary, tłuszcze roślinne i zwierzęce.
Zawartość części stałych
Ok. 50% obj.
Gęstość
0,9-1,1 kg/l, w zależności od koloru (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Uwaga: Wysychanie w podanych warunkach krańcowych jest wolniejsze niż w temperaturze +23°C i przy wilgotności 50%. Szczególnie ciemne kolory uzyskane z mieszalnika schną wolniej.
Przygotowanie
Powierzchnie oczyścić z brudu, kurzu, rdzy, olejów, tłuszczy.

Powierzchnie niemalowane: Nowe wewnętrzne powierzchnie drewniane zagruntować Tikkurila Everal Primer, a zewnętrzne Tikkurila Miranol rozcieńczonym 20%. Powierzchnie metalowe wewnątrz w suchych pomieszczeniach mogą być malowane bezpośrednio farbą Tikkurila Miranol. W innych przypadkach zaleca się wcześniejsze
zagruntowanie powierzchni Tikkurila Everal Corrostop. Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe użytkowane na zewnątrz zagruntować Tikkurila Rostex Super, a wewnątrz Tikkurila Otex. Przed gruntowaniem zaleca się zszorstkować powierzchnie aluminiowe.

Powierzchnie wcześniej malowane: Należy całkowicie usunąć poprzednie warstwy starej, łuszczącej się powłoki malarskiej za pomocą Tikkurila Maalipesu, delikatnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości farby za pomocą skrobaka, a następnie przeszlifować całą powierzchnię i dokładnie usunąć pył po szlifowaniu. Pęknięcia i ubytki w powierzchniach drewnianych wypełnić odpowiednią szpachlówką, następnie zeszlifować wyschniętą powierzchnię i oczyścić z pyłu. Powierzchnie malowane wcześniej farbą z połyskiem należy zmatowić. Zewnętrzne powierzchnie drewniane w złym stanie zagruntować za pomocą Tikkurila Miranol rozcieńczonym 50%, pozostałe powierzchnie jak w przypadku przygotowania powierzchni niemalowanych.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050.
Malowanie
Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 cienkie warstwy farby Tikkurila Miranol,przy aplikacji pędzlem i metodą natryskową. W razie potrzeby produkt można rozcieńczyć stosując Tikkurila Everal Thinner 1050.

Renowacja powierzchni:
Powierzchnie pomalowane farbą Tikkurila Miranol
mogą być przemalowane przy użyciu podobnych farb rozpuszczalnikowych. Patrz: Przygotowanie podłoża.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić Tikkurila Everal Thinner 1050.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić Tikkurila Everal Thinner 1050.
Konserwacja
Powierzchnię czyścić nie wcześniej niż miesiąc po malowaniu. Do czyszczenia powierzchni użyć delikatnej szczotki, gąbki lub ściereczki zwilżonej naturalnym detergentem(pH 6-8).Bardzo brudne powierzchnie zaleca się czyścić ściereczką lub gąbką zwilżoną słabym detergentem
zasadowym (pH 8-10). Spłukać dokładnie wodą.

Produkt osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość po 1 miesiącu w normalnych warunkach, dlatego przez kilka tygodni zaleca się traktować powierzchnię ze specjalną ostrożnością. Jeśli powierzchnia musi zostać
oczyszczona zaraz po malowaniu należy użyć delikatnej szczotki lub wilgotnej ściereczki.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Należy unikać przedostania się produktu do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Puste opakowania jak i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Bębny / pojemniki < 450 litrów: nie podlega ADR z powodu dużej lepkości. Bębny / pojemniki > 450 litrów: ADR 3 (III).
INFORMACJE DODATKOWE
Trwałość: dobra.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Feel the Colour

Paleta wyselekcjonowanych kolorów pomoże Ci łatwo dobrać odpowiedni kolor do Twojego wnętrza.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.