Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Miranol

Alkidowa emalia tiksotropowa o wysokim połysku i niskiej emisji zapachu

Emalia przeznaczona do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni metalowych i drewnianych.  Posiada doskonałą odporność na uderzenia i zarysowania, jest łatwy w aplikacji, ma dobre właściwości wyrównujące.KiiltäväMatta
Tool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l

Uniwersalne zastosowanie

Tikkurila Miranol można stosować na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie, takie jak: meble, łodzie, zabawki, maszyny, rowery, szyldy, itp.

Łatwość aplikacji i piękne wykończenie

Gęsta konsystencja farby ułatwia jej aplikację.  Nie kapie i równomiernie rozprowadza się na powierzchni tworząc piękną powierzchnię o wysokim połysku.


Bogata kolorystyka

Produkt można barwić na wybrane kolory z bogatej palety Tikkurila Symphony.


Tikkurila
Opis produktu
-
 

Tikkurila Miranol

Rodzaj
Uniwersalna, tiksotropowa emalia alkidowa
Opis

Uniwersalna, alkidowa emalia tiksotropowa o wysokim połysku i niskiej emisji zapachu, przeznaczona do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni metalowych i drewnianych. Delikatny zapach. Tikkurila Miranol oferuje doskonałą odporność na uderzenia i zarysowania, jest łatwy w aplikacji, ma dobre właściwości wyrównujące.

Przykłady zastosowania
Meble, łodzie, zabawki, maszyny, rowery, szyldy itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is full-gloss Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Większość kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Wysoki połysk
Wydajność

10-14 m2/l na podłożach metalowych, 10-12 m2/l na gładkich podłożach.

Wielkość opakowań
0,225l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk.
Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,009'' - 0,013'' (0,230-0,330 mm) i rozcieńczyć do 10-20%.
Do natrysku tradycyjnego używać dyszy 1,4 mm - 1,8 mm i rozcieńczyć do 25-35% (DIN4 18-25s).

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po 3-4 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Odporność na wysokie temperatury
Do +120°C (ISO 3248). Jasne odcienie mogą lekko żółknąć przy wysokiej temperaturze (ISO 4111-3)
Zawartość części stałych
Ok. 50%
Gęstość
0,9-1,1 kg/l, w zależności od koloru (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Uwaga: Wysychanie w podanych warunkach krańcowych jest wolniejsze, niż w temperaturze +23°C i przy wilgotności 50%. Szczególnie ciemne kolory uzyskane z mieszalnika schną wolniej.
Przygotowanie
Zmyć powierzchnię wcześniej malowaną za pomocą Tikkurila Maalipesu, spłukać delikatnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźno związaną z podłożem powłokę oraz rdzę za pomocą skrobaka, a następnie zeszlifować całą powierzchnię. Usunąć pył. Wypełnić ubytki stosując odpowiednią szpachlówkę. Zagruntować niemalowaną powłokę w złym stanie stosując Tikkurila Otex Adhesion Primer.
Malowanie
Wymieszać Tikkurila Miranol przed użyciem i rozcieńczyć do aplikacji pędzlem, jeśli to konieczne, stosując benzynę lakierniczą 1050.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić benzyną lakierniczą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem. Produkt łatwopalny. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego, kaprylan kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 0.45 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.