Kup produkt online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Nostalgia

Beeswax Oil

Olej z woskiem pszczelim do powierzchni drewnianych

Bezrozpuszczalnikowy, ochronny olej do drewna składający się z czystych olejów roślinnych i wosku pszczelego.

KiiltäväMatta
Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
15
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
25
m2/l

Naturalne piękno drewna

Olej odżywia włókna drewna, przywraca naturalny połysk i wybarwienia.

Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni drewnianych

Preparat tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiście matową powierzchnię.  Przeznaczony jest do wewnętrznych powierzchni, takich jak: meble, ściany oraz drewniane sufity.


Tikkurila
Opis produktu
20.08.2015
 

Tikkurila Nostalgia Beeswax Oil

Rodzaj
Olej do drewna z woskiem pszczelim.
Opis
Bezrozpuszczalnikowy, ochronny olej o naturalnym kolorze przeznaczony do powierzchni drewnianych, składający się z czystych olejów mineralnych i wosku pszczelego. Odżywia włókna drewna, przywraca naturalny wygląd drewna, połysk i wybarwienie.  Tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabistą powierzchnię. Poprawia odporność drewna na wodę.
Przykłady zastosowania
Suche powierzchnie drewniane: meble, panele ścienne i sufitowe, drzwi.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
15
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
25
m2/l
Kolory
Transparentny.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
15 - 25 m2/ l w zależności od gatunku drewna i jego porowatości.  Zużycie większej ilości produktu może być wymagane dla silnie porowatych lub bardzo chropowatych powierzchni drewnianych.
Wielkość opakowań
0,375 l
Nakładanie
Tampon lub pędzel.
Czasy schnięcia

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: Olej jest wchłaniany przez drewno, nadmiar oleju należy zetrzeć. Wchłanianie trwa około 30 minut. Powierzchnia jest odporna na działanie światła po 1-3 dniach od aplikacji. Ostateczną trwałość uzyskuje się po kilku tygodniach.

Zawartość części stałych
Do 100% obj.
Gęstość
0.8 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu, jeżeli to konieczne - zeszlifować powierzchnię i odkurzyć.
Rozcieńczanie
Używać nierozcieńczonego produktu.
Nakładanie
Przed rozpoczęciem malowania wyrób dokładnie wymieszać. Rozprowadzić Tikkurila Nostalgia Beeswax Oil na powierzchni i pozostawić do wchłonięcia na około 30 minut. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju. Wypolerować powierzchnię miękką tkaniną w kierunku słojów drewna.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia umyć wodą z mydłem, a ewentualne pozostałości usunąć z użyciem Tikkurila Everal Thinner 1050.
Konserwacja
Z malowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i trwałość po kilku tygodniach od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga czyszczenia w niedługim czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej szczoteczki lub wilgotnej tkaniny. Plamy należy usuwać jak najszybciej za pomocą wilgotnej tkaniny i neutralnego detergentu (pH 6-8). Jeżeli to konieczne, zeszlifować plamy i powtórzyć aplikację oleju.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 produkt nie stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Nie wprowadzać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
ADR nie sklasyfikowano. Składowanie w oryginalnych zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 5-25°C.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.