Kup produkt online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Nostalgia Floor Oil

Naturalny olej do podłóg

Olej do podłóg na bazie wosków carnauba i candelila.

Produkt do podłógProdukt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni drewnianych

Bezbarwny olej przeznaczony do powierzchni drewnianych w suchych i mokrych pomieszczeniach.

Naturalna struktura drewna

Preparat pogłębia i podkreśla naturalny kolor i strukturę drewna, nadaje trwałość oraz odpornosć na zabrudzenia i wodę.

Łatwa aplikacja

Powierzchnia pomalowana olejem jest łatwa do utrzymania w czystości.  Nadaje satynowy połysk.


Tikkurila
Opis produktu
19.08.2015
 

Tikkurila Nostalgia Floor Oil

Rodzaj
Olej do podłóg drewnianych.
Opis
Oddychający olej na bazie wosków karnauba i kandelila do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Wchłania się w drewno, nadaje trwałość, odporność na zabrudzenia i wodę oraz satynowy połysk.
Przykłady zastosowania
Do stosowania na powierzchnie z surowego drewna. Podłogi, masywne blaty drewniane w suchych i mokrych pomieszczeniach.

DANE TECHNICZNE
Produkt do podłóg Produkt rozpuszczalnikowy Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l
Właściwości
Pogłębia i podkreśla naturalny kolor drewna.
Kolory
Bezbarwny.
Stopień połysku
Niezindentyfikowany
Wydajność
9 - 13 m2/l przy jednej warstwie, w zależności od gatunku drewna i jego porowatości.
Wielkość opakowań
1 l; 3 l
Rozcieńczalnik
1050
Nakładanie
Pędzel, czysta szmatka lub natrysk, szmatka do polerowania.
Czasy schnięcia

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: gotowe do aplikacji kolejnej warstwy po ok 12 godz.  Nadaje się do użytku po 24 godz.

Zawartość części stałych
Ok. 80% obj.
Gęstość
0,9 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 16%, temperatura powietrza powinna być powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Oczyścić dokładnie powierzchnię z brudu i kurzu i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości poprzednich preparatów przez szlifowanie bądź cyklinowanie, odkurzyć.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050.
Nakładanie
Nałożyć pierwszą warstwę oleju do podłóg Nostalgia za pomocą pędzla, szmatki lub natrysku i pozostawić do wchłonięcia się w drewno na 5-10 min. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju i wypolerować podłogę szmatką. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin i powtórzyć procedurę. Zwykle dwie warstwy oleju są wystarczające.
Czyszczenie narzędzi
Wymyć narzędzia w wodzie z mydłem, a pozostałości usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 1050.
Konserwacja
Czyścić powierzchnię delikatnie przy użyciu wilgotnej gąbki lub ściereczki i neutralnego detergentu (pH 6-8). Powierzchnia nie powinna być mokra.
Powtórzyć aplikację oleju w razie potrzeby. Mocno zabrudzone i pociemniałe powierzchnie można zeszlifować lub wycyklinować przed powtórzeniem aplikacji.
Należy powtarzać aplikację oleju Tikkurila Nostalgia na używane powierzchnie. Regularne olejowanie zabezpieczona powierzchnię i sprawia, że jest ona wodoodporna, łatwa do utrzymania w czystości oraz trwała.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zgodnie z EC dyrektywą 99/45/EC: produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera chiński olej drzewny (olej tungowy). Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie wdychać pary/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Nie wprowadzać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste puszki oddać do odzysku lub unieszkodliwienia, pamiętając o ryzyku samozapłonu. Płynne pozostałości przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Ryzyko samozapłonu! Czyściwa materiałowe, pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu, dlatego przed likwidacją powinny one być przechowywane pod wodą, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Niska temperatura przechowywania i transportu nie mają znaczenia. ADR: UN1263, kl3, grupa pakowania III
INFORMACJE DODATKOWE
Stopień połysku: zależy od porowatości podłoża.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.