Kup produkt online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Nostalgia Wood Wax

Ochronno-pielęgnacyjny wosk do drewna

Przeznaczony do drewnianych paneli ściennych i sufitowych, drzwi i mebli wewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Naturalna ochrona drewna

Przyjazny dla środowiska płynny wosk impregnuje i tworzy naturalną, odporną na zanieczyszczenia powierzchnię. 

Aksamitna powierzchnia

Preparat podkreśla naturalne piękno drewna tworząc powierzchnię przyjemną i aksamitną w dotyku. 

Możliwość barwienia

Produkt dostępny w systemie barwienia na bazie bezbarwnego koloru Ginger: Champignon, Chocolate, Blue Cheese, Oyster, Earl Grey oraz Pepper.  Gotowe kolory: Honey, Raisin, Coconut.Zainspiruj się!UWAGA!

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, jako że na odbiór koloru mają wpływ takie czynniki jak wykończenie i połysk materiału czy oświetlenie. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzać wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach kolorów.


Tikkurila
Opis produktu
20.08.2015
 

Tikkurila Nostalgia Wood Wax

Rodzaj
Wosk do drewna.
Opis
Ochronno-pielęgnacyjny,przyjazny dla środowiska płynny wosk do drewna. Impregnuje i tworzy naturalną, odporną na zanieczyszczenia powierzchnię. Podkreśla naturalne piękno drewna pozostawiając powierzchnię przyjemną i aksamitną w dotyku.

Przykłady zastosowania
Do użytku wewnętrznego na niemalowanych powierzchniach drewnianych rodzimych oraz egzotycznych gatunkach drewna. Drewniane panele ścienne i sufitowe, drzwi, meble w suchych pomieszczeniach. W przypadku drewna egzotycznego zaleca się wymalowanie próbne.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l
Kolory
Bezbarwny (Baza): Ginger.
Gotowe kolory: Honey, Raisin, Coconut.
Inne kolory: Champignon, Chocolate, Blue Cheese, Oyster, Earl Grey i Pepper. Kolory te mogą być uzyskane na bazie naturalnego koloru Ginger.
Uwaga! Barwione produkty należy użyć w ciągu 3 miesięcy od barwienia, aby uniknąć ewentualnych zmian w kolorze!
Stopień połysku
Niezindentyfikowany
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność

W zależności od porowatości i chropowatości powierzchni drewna, ok. 10 - 13 m2/l.  Zużycie większej ilości produktu może być wymagane dla silnie porowatych lub bardzo chropowatych powierzchni drewnianych.

Wielkość opakowań
0,333 l pojemność brutto 0,225 l pojemność netto, Ginger/Imbir PE
0,333 l pojemność brutto 0,333 l pojemność netto, gotowe kolory
1 l pojemność brutto, 0,9 l pojemność netto, Ginger/Imbir PE
1 l pojemność brutto, 1 l pojemność netto, gotowe kolory
Nakładanie
Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Rozprowadzić przy pomocy gąbki, miękkiej tkaniny lub pędzla.  W celu uniknięcia odcinkowych śladów należy utrzymywać wilgotne krawędzie i stosować równoległe posunięcia w kierunku włókien. Najpierw zwilżyć pędzel w wodzie a następnie mocno strzepnąć w celu usunięcia nadmiaru wody.
Zawsze wykonaj aplikację testową przed zastosowaniem wyrobu na dużej powierzchni. Oczekiwany kolor może różnić się od wskazanego próbnego koloru z powodu zmian w naturalnym kolorze drewna, wskaźnika pokrycia, typu drewna, wilgotności drewna, stopnia porowatości i w jakim stopniu powierzchnia drewna wymaga przygotowania.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: powierzchniowo suche po około 0,5-1 godz. Gotowe do aplikacji kolejnej warstwy po 1-2 godz. Nadaje się do użytku po 24 godz.

Zawartość części stałych
Ok. 24% obj.
Gęstość
1,0 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Malowana powierzchnia musi być sucha, temperatura przynajmniej +5°C i wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu. Nawilżyć delikatnie wodą i pozostawić do wyschnięcia, zeszlifować zgodnie z kierunkiem wystających włókien drewna i oczyścić powierzchnię.
Wilgotność drewna nie może przekraczać 18%.
Rozcieńczanie
Używać nierozcieńczonego produktu, dla bardziej przejrzystego efektu należy rozcieńczyć z bezbarwnym woskiem bazowym Ginger.
Nakładanie
Przed malowaniem należy ostrożnie wymieszać Tikkurila Nostalgia Wax Wood. Czynność należy powtarzać od czasu do czasu w czasie aplikacji. Nakładać 1-2 warstwy produktu, zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Do nakładania używać gąbkę lub pędzel. Dwie warstwy wosku dają bardziej błyszczącą i nawoskowaną powierzchnię.

Niewielkie powierzchnie należy malować jednorazowo, przy dużych powierzchniach należy malować po 1-2 panele naraz, aby uzyskać jednolity kolor. Aby uzyskać przezroczyste wykończenie, należy rozcieńczyć bezbarwnym produktem Tikkurila Nostalgia Wood Wax (Ginger), nie należy używać wody do rozcieńczania.
Przed rozpoczęciem aplikacji wosku należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Ostateczny kolor i połysk jest uzależniony od właściwości i gatunku drewna. Niewielkie powierzchnie należy malować jednorazowo, przy dużych powierzchniach należy malować po 1-2 panele naraz, aby uzyskać jednolity kolor. Aby uzyskać bardziej przezroczyste wykończenie, należy rozcieńczyć bezbarwnym Tikkurila Nostalgia Wood Wax (Ginger), nie należy używać wody do rozcieńczania!
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą z mydłem.
Konserwacja
Z pomalowaną powierzchnią należy obchodzić się z ostrożnością, gdyż produkt uzyskuje swoją ostateczną twardość i trwałość po około 1 miesiącu od aplikacji w normalnych warunkach. Jeżeli wymalowana powierzchnia wymaga czyszczenia w niedługim czasie po malowaniu, należy użyć miękkiej wilgotnej tkaniny. Plamy należy usuwać jak najszybciej za pomocą wilgotnej tkaniny i neutralnego detergentu(pH 6-8).
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.
OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zgodnie z Rozporządzeniem 1272/20: Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
ADR nie sklasyfikowano. Chronić przed mrozem.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.