Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Otex Adhesion Primer

Specjalistyczna farba gruntująca

Tikkurila Otex Adhesion Primer to szybkoschnąca farba gruntująca o głęboko matowym wykończeniu.  Zapewnia bardzo dobrą przyczepność do problematycznych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

KiiltäväMatta
Tool: rollerTool: sprayTool: brushKäyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Farba gruntująca do płytek, kafelków i glazury

Farba Tikkurila Otex Adhesion Primer może być używana jako grunt do takich zastosowań jak malowanie płytek ceramicznych i kafelków.
Dzięki niej możesz dać drugie życie starej glazurze np. w kuchni czy łazience.

Bogata paleta możliwości

Farba Tikkurila Otex Adhesion Primer przeznaczona jest do malowania różnego rodzaju powierzchni, takich jak np. drewno, szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane, PVC, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio malowane farbami alkidowymi lub utwardzane kwasami.

Wybierz swój kolor

Farbę można zabarwić na wybrane kolory z wzorników Tikkurila Symphony, NCS, RAL.


Zainspiruj się i przemaluj glazurę w kuchni lub łazience!


Tikkurila
Opis produktu
12.03.2010
 

Tikkurila Otex Adhesion Primer

Rodzaj
Specjalistyczna farba gruntująca.
Opis
Szybkoschnąca farba gruntująca o głęboko matowym wykończeniu. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność do problematycznych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania
Drewno, szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane, PVC, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio malowane farbami alkidowymi lub utwardzanymi kwasami.

DANE TECHNICZNE
The paint is full-matt Tool: roller Tool: spray Tool: brush Käyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Baza
AP i C
Kolory
Dostępna w odcieniu bieli i kolorach Tikkurila Symphony. Odwzorowanie jasnych kolorów nie jest doskonałe.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
8-10 m2/l na warstwę. Grubość mokrej warstwy wynosi ok. 100-125 µm przy jednokrotnym malowaniu, sucha warstwa ma grubość ok. 50-70 µm. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk.
Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,011"-0,015" i rozcieńczyć produkt do 10% rozcieńczalnikiem do natrysku.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga pyłosuchość po 1 godzinie. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powodują wydłużenie czasu schnięcia.

Zawartość części stałych
ok. 48%
Gęstość
ok. 1,4 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, zawartość wilgoci w podłożu poniżej 20%, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów rdzy, zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz pozbawione elementów luźno z nim związanych. Zaleca się stosowanie środków czyszczących oraz przeciwpleśniowych firmy Tikkurila. Sęki oraz miejsca żywiczne należy pokryć odpowiednim preparatem. Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne uszkodzenia należy wyrównać zalecaną do tego celu szpachlówką marki Tikkurila. Wszelkie nierówności na ścianach uprzednio malowanych farbami olejnymi lub szpachlowanych należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Zszorstkować papierem ściernym lub inną metodą mechaniczną podłoża z aluminium, metalowych płyt i płytek ceramicznych. Wszystkie powierzchnie powinny być starannie przygotowane do malowania.

Ze względu na dużą różnorodność i jakość plastiku,przed przystąpieniem do malowania całej powierzchni należy przetestować działanie rozcieńczalnika oraz przyczepność farby do podłoża.
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne.Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Gruntowanie
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów rdzy, zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz pozbawione elementów luźno z nim związanych. Zaleca się stosowanie środków czyszczących
oraz przeciwpleśniowych firmy Tikkurila. Sęki oraz miejsca żywiczne należy pokryć odpowiednim preparatem.
Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne uszkodzenia należy wyrównać zalecaną do tego celu szpachlówką marki Tikkurila. Wszelkie nierówności na ścianach uprzednio malowanych farbami olejnymi lub szpachlowanych należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Zszorstkować papierem ściernym lub inną metodą mechaniczną podłoża z aluminium, metalowych płyt i płytek ceramicznych. Wszystkie powierzchnie powinny być starannie przygotowane do malowania.
Ze względu na dużą różnorodność i jakość plastiku,przed przystąpieniem do malowania całej powierzchni należy przetestować działanie rozcieńczalnika oraz przyczepność farby do podłoża.
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne.Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby, do aplikacji pędzlem lub wałkiem farbę rozcieńczyć do 5% benzyną lakierniczą.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Aplikować za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. –500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt zawiera: benzynę ciężką hydroodsiarczoną (ropa naftowa). Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.