Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Otex Akva

Szybkoschnący grunt do trudnych podłoży, np. do glazury, szkła.

KiiltäväMatta
Narzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l

Na trudne podłoża

Tikkurila Otex Akva to wodorozcieńczalny grunt, który dobrze przylega do podłoży wymagających wyjątkowej przyczepności, takich jak: szkło, płytki, powierzchnie z włókna szklanego, melaminy, plastiku PCV, aluminium, z blachy ocynkowanej oraz powierzchnie malowane farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

Na powierzchnie drewniane i metalowe

Produkt można stosować także na powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i wiórowe oraz powierzchnie metalowe wewnątrz suchych pomieszczeń.  Produktu jednak nie należy stosować do renowacyjnego malowania powierzchni uprzednio pomalowanych lakierami nitrocelulozowymi.

Przyjemna aplikacja

Grunt Tikkurila Otex Akva ma łagodny zapach i jest łatwy w aplikacji pędzlem lub wałkiem. Sprawdźcie jak można samodzielnie pomalować glazurę w kuchni lub łazience stosując produkt Tikkurila Otex Akva.MAŁA WIELKA ZMIANA z Tikkurila
Mała-wielka-zmiana-z-Tikkurila Zapoznaj się ze sposobami, które pomogą Ci samodzielnie i w krótkim czasie przeprowadzić domowe metamorfozy. Przy użyciu przyjaznych dla zdrowia i środowiska szybkoschnących produktów Tikkurila możesz naprawdę spektakularnie zmienić wnętrze swojego domu. Zainspiruj się! Mała-Wielka-Zmiana-z-Tikkurila
 

Tikkurila
Opis produktu
03.08.2017
 

Tikkurila Otex Akva

Rodzaj
Wodorozcieńczalna, specjalistyczna farba do gruntowania trudnych podłoży.
Opis
Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna farba do gruntowania, poprawiająca przyczepność farb nawierzchniowych do problematycznych podłoży.
Przykłady zastosowania
Tikkurila Otex Akva przeznaczony jest do malowania wewnętrznych powierzchni wymagających specjalnej przyczepności. Nadaje się również do malowania zewnętrznych ram okiennych uprzednio pomalowanych farbami poliuretanowymi lub chemoutwardzalnymi. Tikkurila Otex Akva jest przeznaczony do gruntowania powierzchni nowych jak i uprzednio malowanych. Dobrze przylega na powierzchniach wymagających specjalnej przyczepności, takich jak: szkło, płytki, powierzchnie z włókna szklanego, melaminy, plastik PCV, aluminium, ocynkowane blachy oraz powierzchnie malowane farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Produkt można stosować także na powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i wiórowe, powierzchnie metalowe wewnątrz suchych pomieszczeń. Produktu nie należy stosować do malowania podłóg oraz schodów, jak również do renowacyjnego malowania powierzchni uprzednio pomalowanych lakierami nitrocelulozowymi.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
8
m2/l
Baza
A
Kolory
Wybrane kolory z karty kolorów Tikkurila Symphony 2436.
Stopień połysku
Mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
6 -8 m2/l.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny.
Warunki natrysku hydrodynamicznego:
- dysza 0,013" – 0,015"
- rozcieńczenie 0-5% obj.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%:
Suchość dotykowa po ok. 1 godz.
Nakładanie kolejnej warstwy Tikkurila Otex Akva po ok. 2 godz.
Nakładanie warstwy nawierzchniowej po ok. 5 godz.Zawartość części stałych
Ok. 35% obj.
Gęstość
Ok. 1,3 kg/l, ISO 2811.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza musi wynosić minimum +8°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Niska temperatura (ok. +15°C) i zwiększona wilgotność względna (50 – 70 %) wydłużają czas pracy i ułatwiają aplikację.
Przygotowanie
Powierzchnie oczyścić z brudu i kurzu. Powierzchnie wymagające specjalnej przyczepności zmyć za pomocą Tikkurila Maalipesu, a następnie dokładnie spłukać wodą. Całą powierzchnię zeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Powierzchnie zmyć za pomocą Tikkurila Maalipesu, a następnie dokładnie spłukać wodą. Całą powierzchnię zeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie
Woda.
Nakładanie
Przed użyciem produkt Tikkurila Otex Akva dokładnie wymieszać; w razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Nakładać pędzlem, wałkiem, aplikatorem lub natryskiem. Na dużych powierzchniach najpierw produkt nałożyć za pomocą wałka, a następnie wyrównać za pomocą pędzla. Zaleca się użycie pędzli z rozgałęzionym włosiem syntetycznym.
Powierzchnię pomalować po 5 godzinach farbą nawierzchniową Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80].
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi. Narzędzia umyć wodą.
Konserwacja
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Powierzchnie należy czyścić miękkim pędzlem, gąbką lub ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10) za pomocą szmatki lub gąbki. Ostrożnie spłukać powierzchnię.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. –140 g/l. Tikkurila Otex Akva zawiera poniżej 140 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2,4,7,9-tertametylodec-5-yn—4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.