Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Paneeli Ässä

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy o niskiej emisji zapachu

Przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.  Zawiera składnik zabezpieczający przed skutkami promieniowania UV i jest dostępny w wersji matowej i półmatowej.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for interior wallsThe paint is water-borneTool: sprayTool: brushPaint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l

Ochrona powierzchni kolorowych

Produkt doskonały do powierzchni drewnianych, np. boazerii, które nie wymagają częstego czyszczenia.  Powierzchnie można pomalować na dowolny kolor z palety barw Tikkurila Interior Stains and Lacquers.

Doskonały wybór dla wnętrza

Lakier może być także stosowany jako powłoka ochronna na podłożach bejcowanych.  Nie należy stosować do lakierowania podłóg i mebli.


Tikkurila
Opis produktu
30.08.2011
 

Tikkurila Paneeli Ässä

Rodzaj
Akrylowy lakier do wnętrz.
Opis
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy o niskiej emisji zapachu, przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. TIKKURILA PANEELI ÄSSÄ zawiera składnik zabezpieczający przed skutkami promieniowania UV i jest dostępny w wersji matowej oraz półmatowej.
Przykłady zastosowania
Wewnętrzne panele drewniane, ściany, sufity, drzwi oraz powierzchnie z cegły i betonu. TIKKURILA PANEELI ÄSSÄ może być również stosowany jako powłoka ochronna na podłożach bejcowanych. Nie należy stosować go do lakierowania podłóg i mebli.

DANE TECHNICZNE
The paint is suitable for interior walls The paint is matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z karty Tikkurila Interior Lacquer Colour Card.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
8-12 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.
Do aplikacji TIKKURILA PANEELI ÄSSÄ najlepiej stosować pędzle z włosia poliestrowego lub nylonowego.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo suchy po 0,5 godziny i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy po 2-3 godzinach. Powierzchnię można użytkować następnego dnia, jednak ostateczna twardośd osiągana jest po 2 tygodniach. Do tego czasu należy unikać czyszczenia czy dużego nacisku na lakierowanej powierzchni. 
Zawartość części stałych
Ok. 24%
Gęstość
1 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i bez innych zabrudzeń powierzchniowych. Powierzchnie surowego drewna należy zmyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym. Dokładnie usunąć istniejące powłoki malarskie będące w złym stanie technicznym. Do czyszczenia, wypełniania pęknięć, otworów po gwoździach i innych uszkodzeń drewna stosować odpowiednie środki. Wszystkie powierzchnie uprzednio szpachlowane lub pokryte farbą z połyskiem należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 5%.
Malowanie
Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i podczas aplikacji. Nakładać 2 lub 3 warstwy TIKKURILA PANEELI ÄSSÄ, w zależności od stanu podłoża i wymaganej głębi koloru. Lakier nakładać zawsze zgodnie z kierunkiem włókien i unikać nakładania się pociągnięć pędzla. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru i twardości. Wybrany poziom połysku osiągany jest po nałożeniu 2 warstw lakieru.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Lakier przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).
-

Kolory

Interior Wood Stains and Lacquers

30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do powierzchni drewnianych.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.