Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Parketti Ässä

Wodorozcieńczalny lakier do podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń

Produkt doskonale zabezpiecza powierzchnię przed codziennym użytkowaniem.  Występuje w trzech stopniach połysku: półmacie, półpołysku oraz połysku.

Produkt do podłógProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: pędzelNarzędzie: pacaChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
25
m2/l

Nie wymaga warstwy podkładowej

Tikkurila Parketti Ässä posiada dobrą odporność na łagodne obciążenia mechaniczne oraz chemiczne.  Nie wymaga żadnej warstwy podkładowej.  Produkt można nanosić bezpośrednio na czystą powierzchnię podłogi.

Trwały i piękny efekt finalny

Podłoga jest niezwykle ważną częścią każdego domu.  Jej dobre zabezpieczenie daje poczucie wygody i komfortu.  Tikkurila Parketti Ässä doskonale zabezpiecza powierzchnię podłogi tak, aby można było cieszyć się nią przez długi czas.


Tikkurila
Opis produktu
03.02.2017
 

Tikkurila Parketti Ässä

Rodzaj
Poliuretanowo-akrylowy lakier do podłóg.
Opis
Wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akrylowy lakier przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych.  Występuje w stopniach połysku: półmat, półpołysk i połysk.
Przykłady zastosowania
Parkiety, deski podłogowe oraz inne oszlifowane powierzchnie drewniane, które są narażone na łagodne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Przeznaczony do gruntowania i wykańczania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń oraz do malowania powierzchni uprzednio malowanych drewnianych podłóg. Przed użyciem wykonać próby na małej powierzchni, by upewnić się, że lakier jest odpowiedni do danego rodzaju drewna.

DANE TECHNICZNE
Produkt do podłóg Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: wałek Narzędzie: pędzel Narzędzie: paca Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
25
m2/l
Wydajność
7-10 m2/l – przy aplikacji pędzlem
8-10 m2/l – przy aplikacji wałkiem
10-12 m2/l – przy aplikacji pacą z syntetyczną tkaniną
20-25 m2/l – przy aplikacji pacą stalową (nierdzewną)
Wielkość opakowań
1 l; 5 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Półmat i półpołysk: pędzel, paca lub moherowy wałek.
Połysk: pędzel lub paca.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: odstępy czasu przy nakładaniu kolejnych warstw podano w instrukcji powyżej. Powierzchnia nadaje się do użytkowania po około 12 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy. W okresie około 2 tygodni na lakierowanej powierzchni, należy unikać wywierania dużego nacisku na podłoże oraz umieszczania przedmiotów spowalniających schnięcie – np. dywanów, szczególnie podczas pierwszego tygodnia.

Odporność na zmywanie
Dobra, pod warunkiem użycia zwykłych detergentów
Odporność chemiczna
Odporna na przemywanie np.: bezaromatyczną benzyną, nie jest odporna na inne Thinnery/rozpuszczalniki.
Zawartość części stałych
Ok. 30%
Gęstość
1 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone, temperatura powietrza co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30% a 80%.
Przygotowanie
Parkiet i deski podłogowe przeszlifować. Pęknięcia powyżej 0,5mm uzupełnić kitem z pyłu drzewnego i lakieru podkładowego. Kit należy nałożyć na całą podłogę przy użyciu szpachelki i ruchów krzyżowych. Przeszlifować po około 1 godz. w kierunku układu włókien lub światła wpadającego przez okno (używać papieru ściernego o granulacji 100 lub 200). Następnie odkurzyć pył po szlifowaniu.

Szlifowanie:
Przeszlifować podłogi w kierunku układu włókien lub światła padającego z okna (papier ścierny o granulacji 100 - 120), po czym starannie odkurzyć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Nakładanie
Gruntowanie powierzchni wcześniej nielakierowanych:
Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć lakier na podłogę, po czym rozprowadzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej zgodnie z układem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia ok. 1 godz., jeśli konieczne
przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150, a pył po szlifowaniu starannie odkurzyć. Nałożyć 1-2 warstwy lakieru TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ przy użyciu stalowej pacy. Pozostawić do wyschnięcia na czas 30-60 minut przed nakładaniem kolejnej warstwy.

Wykończenie: Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji.
Nałożyć 2-3 warstwy TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ, przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka. (Uwaga! Lakieru w połysku nie aplikować wałkiem.)

Powierzchnie uprzednio lakierowane:
Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Oczyścić powierzchnie drewniane z brudu, wosku i tłuszczu. Powierzchnie w złym stanie oszlifować do surowego drewna, następnie nałożyć lakier według instrukcji powyżej. Oszlifować powierzchnię szlifierką (papier 120-150). Starannie odkurzyć pył po szlifowaniu oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną i czystą szmatką. Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni, celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Nałożyć 2-3 warstwy TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ, przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka. (Uwaga! Lakieru w połysku nie aplikować wałkiem.)

Powierzchnie drewniane nierówne:
Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Tego typu powierzchnie lakierować przy użyciu pędzla. Najpierw trzeba nanieść cienką warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godz. Kontynuować lakierowanie na dalszych kilku deskach zgodnie ze strukturą drewna. Rozprowadzić lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ równomiernie, unikając kolistych ruchów. Następnie polakierowaną powierzchnię oszlifować oraz usunąć starannie pył po szlifowaniu. Nałożyć drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia na ok. 3 godz. przed nałożeniem 3 warstwy. Trzecia warstwa powinna być grubo nałożona.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą. Przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości lakieru.
Konserwacja
O lakierowane powierzchnie należy dbać, ostateczną wytrzymałość i twardość lakier osiąga po około tygodniu w normalnych warunkach. Należy unikać czyszczenia lakierowanej powierzchni w tym okresie. Powierzchnia może być czyszczona miękką szczotką, mopem lub wilgotną szmatką. Brudna powierzchnia może być czyszczona wilgotnym narzędziem z użyciem detergentu o neutralnym pH (6-8). Płukać powierzchnię ostrożnie.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 140g/l. Produkt zawiera poniżej 140g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy przekazać je firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
-
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.