Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Parketti-Ässä Petsi

Wodorozcieńczalna bejca akrylowa do podłóg z drewna

Nadaje powierzchni piękne wykończenie.  Występuje w bogatej palecie kolorów z mieszalnika.


Produkt do podłógProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: pędzelNarzędzie: pacaChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
25
m2/l

Uniwersalne zastosowanie

Bejcę można stosować zarówno do malowania podłóg jak i mebli oraz do przygotowywania powierzchni szlifowanych parkietów do ostatecznego lakierowania.  Produkt wymaga zastosowania lakieru nawierzchniowego, np. Tikkurila Parketti Ässä.

Dowolna aranżacja

Dzięki Tikkurila Parketti Ässä Petsi możesz dopasować kolor podłogi do dowolnej domowej aranżacji.  Produkt może być barwiony na bogatą paletę barw karty kolorów Tikkurila Interior Wood Stain and Lacquers.


Tikkurila
Opis produktu
03.10.2014
 

Tikkurila Parketti Ässä Petsi

Rodzaj
Bejca gruntująca do parkietu.
Opis
Wodorozcieńczalna bejca akrylowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania
Parkiety i podłogi z desek. Przeznaczona do przygotowania powierzchni szlifowanych parkietów do ostatecznego lakierowania. Jako warstwę nawierzchniową należy zastosować TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ.

DANE TECHNICZNE
Produkt do podłóg Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: pędzel Narzędzie: paca Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
25
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z Tikkurila Lacquer Colour Card.
Wydajność
10-15 m2/l, dla jednej powłoki nakładanej pędzlem.
20-25 m2/l, dla jednej powłoki nakładanej szpachelką do parkietów.
Wielkość opakowań
0,9 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Paca do parkietów, pędzel, zgodnie z kierunkiem słojów drewna.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 3-4 godzin. Ostateczne wymalowanie przeprowadzać za pomocą TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ, 3-4 godziny po malowaniu drugiej warstwy bejcy.
Zawartość części stałych
Ok. 10%
Gęstość
Ok. 1 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże suche i czyste, bez kurzu i pyłu. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić od +15°C do +20°C, wilgotność względna powietrza 30-80%.
Przygotowanie
Zeszlifować parkiet lub deski podłogowe mechanicznie i wypełnić otwory większe niż 0,5 mm szpachlówką wykonaną z zeszlifowanego drewna i lakieru TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ. Nakładać szpachlówkę na całą powierzchnię podłogi naprzemiennie, za pomocą nierdzewnej szpachelki. Po 30-60 minutach szlifować podłoże w kierunku struktury drewna lub w kierunku padania światła dziennego. Upewnić się, czy szpachlówka pozostała jedynie w otworach/pęknięciach drewna. Pozostałości pyłu usunąć odkurzaczem.
Aby osiągnąć bardzo gładką powierzchnię, należy delikatnie zwilżyć drewno używając gąbki lub mopa. Następnie po wyschnięciu mechanicznie zeszlifować podniesione włókna drewna używając drobnoziarnistego papieru ściernego.
Rozcieńczanie
Wodą.
Malowanie
Bejcowanie:
Wykonać test na kawałku drewna przed aplikacją. Kolor i rodzaj drewna mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd powłoki.
Wymieszać wyrób bezpośrednio przed nakładaniem oraz od czasu do czasu w trakcie aplikacji. Nakładać cienkie warstwy za pomocą odpowiedniej powlekarki wzdłuż słojów drewna. Prace zaplanować tak, aby cała powierzchnia była wykonana w jednym czasie. W przypadku malowania podłóg z desek bejcę nakładać pędzlem, na każdej z desek z osobna. Druga warstwa może być nakładana po 3-4 godzinach. Lakierować stosując TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ 3-4 godziny po nałożeniu drugiej warstwy bejcy.

Lakierowanie:
Po wyschnięciu bejcy nałożyć 2-3 warstwy TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ używając do tego powlekarki. Wymieszać wyrób bezpośrednio przed lakierowaniem oraz od czasu do czasu w trakcie aplikacji, aby zapewnić dobre wymieszanie środka wyrównującego zawartego w produkcie.
W przypadku nierównych desek drewnianych lakier nakładać pędzlem. Nałożyć cienko pierwszą warstwę i pozostawić do wyschnięcia przez 1 godzinę. Drugą warstwę pozostawić do wyschnięcia przez 3 godziny. Trzecia warstwa powinna być nakładana jako gruba powłoka.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Instukcje dot. konserwacji
Bejcowana powierzchnia uzyska swą ostateczną twardość i odporność chemiczną po 2 tygodniach. Do tego czasu należy unikać czyszczenia. Po tym okresie czyścić szczotką, mopem lub szmatką. Brudne powierzchnie mogą być myte z użyciem detergentów o neutralnym pH (6-8).
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Puste opakowania należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zachować ostrożność podczas aplikacji, unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE


-

Kolory

Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers

30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do powierzchni drewnianych.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.