Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Supi Bench Protection

Zabezpieczenie ławek w saunach

Bezbarwny olej zabezpieczający drewniane powierzchnie przed wilgocią i zabrudzeniami.  Produkt jest wchłaniany przed drewno i pozostawia jego naturalny wygląd.


Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Specjalne zastosowanie

Tikkurila Supi Bench Protection można stosować na takie powierzchnie jak ławki w saunach czy inne czyste powierzchnie z surowego drewna.


Tikkurila
Opis produktu
27.10.2015
 

Tikkurila Supi Sauna Bench Protection (Supi Laudesuoja)

Rodzaj
Olej zabezpieczający do powierzchni drewnianych
Opis
Olej parafinowy zabezpieczający powierzchnie drewniane przed wilgocią i zabrudzeniami.
Przykłady zastosowania
Nowe lub uprzednio olejowane drewniane ławki w saunach.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l
Kolory
Bezbarwny, efekt końcowy uzależniony jest od koloru drewna.
Wydajność
8-15 m2/l, w zależności od porowatości powierzchni.
Wielkość opakowań
0,25 l
Nakładanie
Pędzel lub czysta szmatka.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%: Powierzchnia jest gotowa do użycia, gdy olej zostanie wchłonięty w drewno. Czas wchłaniania uzależniony jest od porowatości drewna.
Zawartość części stałych
100% obj.
Gęstość
0,8 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia drewna powinna być sucha, a temperatura powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Zmyć zabrudzone powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu zgodnie z instrukcją, następnie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności zeszlifować powierzchnię i odpylić.
Malowanie
Nakładać Tikkurila Supi Sauna Bench Protection za pomocą pędzla lub czystej szmatki. Pozostawić olej do wchłonięcia. W przypadku bardzo porowatego drewna powtórzyć aplikację. Nagrzać saunę i zetrzeć nadmiar oleju czystą szmatką.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą lub wodą z mydłem.
Konserwacja
Najwcześniej po ok. miesiącu od aplikacji oleju:
Powierzchnię należy czyścić detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu (w stosunku 1-2 dl detergentu na 5 l wody).
W przypadku czyszczenia zabrudzonej powierzchni nie zaleca się rozcieńczania produktu. Do wybielanych powierzchni użyć Tikkurila Supi Saunapesu zmieszanego z wodą w stosunku 1:1, pozostawić na 15 min, a następnie dokładnie spłukać wodą.
W razie konieczności, nałożyć kolejną warstwę Tikkurila Supi Sauna Bench Protection.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: Biały olej mineralny (ropa naftowa). Niebezpieczeństwo. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (RID/ADR).
INFORMACJE DODATKOWE
Stopień połysku: nie zdefiniowano. Olej wchłania się w drewno.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.