Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Supi Sauna Protection

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy przeznaczony do pomieszczeń o dużej wilgotności

Szczególnie polecany do ścian i sufitów w saunach, łaźniach czy toaletach.

KiiltäväMatta
Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacjiChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Polecany szczególnie do sauny

Lakier tworzy specjalną powłokę nieprzepuszczalną dla wody i zabrudzeń, dzięki czemu idelanie nadaje się do stosowania w saunach, gdzie zachowanie zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci w strukturę drewna jest szczególnie istotne.

Możliwość barwienia

Produkt Tikkurila Supi Sauna Protection można barwić na kolory z palety barw Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.  Produkt nadaje powierzchni półmatowe wykończenie.


Tikkurila
Opis produktu
22.06.2015
 

Tikkurila Supi Sauna Protection

Rodzaj
Lakier akrylowy do malowania wilgotnych pomieszczeń
Opis
Wodorozcieńczalny, przeznaczony do barwienia, lakier akrylowy do wykończeniowego malowania pomieszczeń o dużej wilgotności. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę.  Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i brudu.
Przykłady zastosowania
Lakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłoży betonowych, zgodnie z instrukcją stosowania. Szczególnie zalecany do ścian i sufitów w saunie parowej, łaźniach, toaletach. Nie zaleca się malowania ławek w saunie.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z karty kolorów Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.
Stopień połysku
Półmat
Wydajność
8-12 m2/l
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo suchy po upływie 0,5 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2-3 godzin. Powłoka jest gotowa do eksploatacji po ok. 2 dniach.
Zawartość części stałych
Ok.16%
Gęstość
Ok. 1 kg/l (ISO 2811)
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże musi być suche, temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
Przygotowanie
Usunąć brud i kurz z powierzchni przeznaczonej do malowania. Chropowate powierzchnie zeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.

Nowe, czyste powierzchnie drewniane: usunąć brud i kurz z całej powierzchni. Zwilżyć delikatnie powierzchnię wodą w spray'u, pozostawić do wyschnięcia, następnie zeszlifować podniesione włókna drewna. Usunąć kurz po szlifowaniu.

Stare i zabrudzone lub powierzchnie uprzednio lakierowane Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection): powierzchnie umyć środkiem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu zgodnie z instrukcją stosowania, przemyć dokładnie i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności powierzchnię zeszlifować i usunąć powstały kurz.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wymieszać wyrób dokładnie bezpośrednio przed malowaniem i od czasu do czasu w trakcie malowania.

Ściany w parowych pomieszczeniach malować raz zabarwionym lub bezbarwnym produktem Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection). Rozcieńczyć wodą, jeśli jest taka konieczność. Ściany w pomieszczeniach parowych można również malować dwukrotnie rozcieńczonym (50% obj. wody) i zabarwionym produktem Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection). Taka aplikacja redukuje widoczne ślady od pędzla.

Drewniane powierzchnie w łaźniach i toaletach należy lakierować dwukrotnie produktem Tikkurila Supi Saunasuoja (Supi Sauna Protection). Do malowania pierwszej warstwy zabarwiony lub bezbarwny produkt w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą ok. 20% obj.

Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, należy wykonać wymalowanie próbne lakierem na małej powierzchni. W przypadku rozcieńczenia kolor produktu może wydawać się delikatnie jaśniejszy i prześwitujący niż na karcie kolorów. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Małe powierzchnie mogą być malowane od razu w trakcie jednego malowania. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby 1-2 elementy były pokrywane lakierem w jednym czasie, w celu uzyskania jednolitego koloru.

Przed użytkowaniem należy rozgrzać i dobrze wywietrzyć saunę.

Lakier można rozcieńczyć wodą. Malować 2 warstwy zgodnie z kierunkiem słojów drewna, w przypadku sauny parowej 1 warstwę. Aby upewnić się, czy kolor jest odpowiedni, próbnie pomalować lakierem małą powierzchnię. Ostateczny kolor wymalowania będzie uzależniony od koloru drewna, jego twardości oraz od ilości nałożonych warstw. Podczas aplikacji należy unikać powtórnego malowania tej samej powierzchni, czyli na tzw. zakładkę. Duże powierzchnie z paneli należy malować tak, aby kilka elementów było pokrytych lakierem w jednym czasie. Uniknie się w ten sposób przebarwień i różnic w odcieniu powłoki na dużej powierzchni.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę: zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania oraz opakowania zawierające pozostałości farb, przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (RID/ADR).
-

Kolory

Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers

30 kolorów, z których można korzystać barwiąc półprzezroczyste produkty do powierzchni drewnianych.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.