Kup farbę online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze (Taika 2 Helmiäislasyyri Kulta-Hopea)

Niecodzienna dekoracja

Półprzezroczysta, srebrno-złota lazura perłowa.KiiltäväMatta
Farba do wnętrzProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Wyjątkowa dekoracja wnętrza

Specjalna lazura Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze charakteryzuje się dwubarwnym, perłowym efektem dekoracyjnym.  Stosowana jest jako powłoka wykończeniowa nakładana na farby do ścian i sufitów.

Fantazyjny efekt

Produkt można stosować do wymalowań wewnętrznych.  Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze jest przezroczysta, dlatego kolor farby podkładowej będzie miał znaczący wpływ na wygląd końcowy.  Dobre oświetlenie podkreśla wyjątkowo dekoracyjny efekt na malowanej powierzchni.Tikkurila
Opis produktu
25.04.2017
 

Tikkurila Taika 2-coloured Pearl Glaze (Taika 2 Helmiäislasyyri Kulta-Hopea)

Rodzaj
Lazura perłowa (dwukolorowy efekt)
Opis
Półprzezroczysta, wodorozcieńczalna lazura nadająca malowanej powierzchni dekoracyjne, dwukolorowe, perłowe wykończenie. Stosowana jako warstwa wykończeniowa na farby akrylowe marki Tikkurila, np. Tikkurila Harmony, Tikkurila Feelings Interior Paint.


Przykłady zastosowania
Do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, do wymalowań wewnętrznych gdzie pożądany jest fantazyjny efekt. Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze jest przezroczysta, dlatego kolor podkładu ma kluczowy wpływ na wygląd końcowy. Dobre oświetlenie podkreśla dekoracyjny efekt.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is semi-gloss Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: wałek Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Kolory
Złoto-srebrna
Stopień połysku
Półpołysk
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
8 - 12 m2/l, w zależności od metody aplikacji.
Wielkość opakowań
0,9 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Wałek z krótkim włosiem.  Powierzchnia może być ozdobiona przy pomocy wałka do wzorów, pędzla itd.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej 50%: nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.  Powierzchnia jest ostatecznie sucha po ok. 2 dniach. Wilgotne i chłodne warunki, a także zbyt gruba warstwa preparatu spowalniają proces schnięcia.
Odporność na zmywanie
Odporność na zmywanie: odporna na lekkie przecieranie wilgotną szmatką.
Odporność na wysokie temperatury
Do +85°C (ISO 4211-3).
Zawartość części stałych
Ok. 13%
Gęstość
Ok. 1,1 kg/l, w zależności od koloru (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, temperatura powietrza powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 30-70%.
Przygotowanie
Przygotowanie surowego podłoża:
Usunąć dokładnie zabrudzenia oraz kurz z uprzednio niemalowanej po-wierzchni. W razie potrzeby wygładzić podłoże przy pomocy szpachlówki Tikkurila Presto LV, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Usunąć pył po szlifowaniu.

Przygotowanie powierzchni uprzednio malowanych:
Zmyć uprzednio malowane powierzchnie rozcieńczonym preparatem Tikkurila Maalipesu, delikatnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć odpadającą farbę. Powierzchnie z połyskiem zmatowić papierem ściernym. Usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką Tikkurila Presto LV, a po wyschnięciu zeszlifować. Usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie
Zagruntować akrylową farbą do ścian marki Tikkurila, np. Tikkurila Optiva Matt 5, Tikkurila Optiva Satin Matt 7, Tikkurila Harmony, Tikkurila Feelings Interior Paint. Nałożyć dwie warstwy za pomocą specjalnego wałka do gładkich powierzchni (z krótkim włosiem), starając się nanieść jak najcieńszą warstwę lazury. Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze nie ukryje defektów takich jak zaszpachlowane pęknięcia i dziury, a raczej je uwydatni, dlatego gruntowanie powinno jak najlepiej wygładzić i wyrównać powierzchnię.
Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze jest przezroczysta, dlatego kolor podkładu ma kluczowy wpływ na wygląd końcowy. Efekt dwóch kolorów będzie najlepiej widoczny na jasnej farbie podkładowej: złoty kolor będzie widoczny, gdy światło będzie padało na pomalowaną powierzchnię, natomiast srebrny kolor widoczny będzie pod innym kątem patrzenia. Jeżeli pożądany efekt ma być subtelny w takim wypadku kolor podkładu powinien być możliwie bliski koloru złota. Przy ciemnym podkładzie złoty blask będzie bardziej uwidoczniony, natomiast srebrny blask pozostanie nieco ukryty.
Malowanie
Malowanie dużych, jednolitych powierzchni: Dokładnie wymieszać Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze przed aplikacją. Używać specjalnego wałka z krótkim włosiem, przeznaczonego do gładkich powierzchni, nakładając obficie lazurę pasami o szerokości ok. 1 m. Następnie rozprowadzić wałkiem długimi pociągnięciami w górę, aby uzyskać jak najgładszą powierzchnię. Należy starać się jak najdokładniej rozprowadzić warstwę lazury, by wzór wykonany wałkiem był jak najcieńszy.
Stosować maskującą taśmę malarską do zabezpieczenia brzegów, a następnie usunąć ją natychmiast po malowaniu. Dla uzyskania bardziej spektakularnego, perfekcyjnego efektu wykończeniowego należy zastosować 2 warstwy lazury.
Uwaga: Malowanie lazurą Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze jest łatwe nawet dla początkujących, jednakże do wymalowania dużych, gładkich powierzchni wymagane są odpowiednie umiejętności i doświadczenie.

Malowanie z dekoracyjnym efektem: Nakładać lazurę stopniowo na niewielkich obszarach powierzchni (ok. 1 m2). Najpierw nałożyć obficie lazurę za pomocą wałka z krótkim włosiem, przeznaczonego do gładkich powierzchni. Natychmiast po tym użyć różnego typu wałków dekoracyjnych, pędzli lub gąbek do wykonania wzoru. Wcześniej należy wypróbować dekoracyjną metodę aplikacji na kawałku grubego kartonu lub na innym podłożu.
Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze jest również idealna do malowania przy użyciu szablonów.
Więcej pomysłów wraz ze szczegółową instrukcją wykonania, znaleźć można w broszurach Tikkurila.

Renowacja:
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących powierzchni uprzednio malowanych. W razie potrzeby powierzchnię pomalowaną lazurą Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze można przemalować za pomocą wodorozcieńczalnej farby do ścian.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi, natychmiast po malowaniu. Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem.
Konserwacja
Tikkurila Taika 2-Coloured Pearl Glaze uzyskuje ostateczną twardość po około miesiącu. Należy unikać czyszczenia pomalowanych powierzchni w tym okresie. Do czyszczenia pomalowanych powierzchni należy używać neutralnych detergentów (pH 6-8) i miękkiego ręcznika. Spłukać i osuszyć natychmiast po myciu.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zachowywać ostrożność podczas aplikacji. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonego preparatu. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.