Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Tikkurila Taika Glow

Magiczny blask

Wodorozcieńczalny, fluorescencyjny laserunek przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń.  Tworzy świecący efekt w ciemności. Doskonale sprawdzi się w pokojach dziecięcych, salonach, a także barach i dyskotekach.


KiiltäväMatta
Farba do wnętrzProdukt do podłógProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Większe bezpieczeństwo

Laserunek Tikkurila Taika Glow może być stosowany dla zwiększenia bezpieczeństwa, np. do oznakowania gniazdek elektrycznych, włączników światła, schodów, dróg ewakuacyjnych, itp.

Efekt świecenia w ciemności do 6 godzin

Laserunek tworzy świecący efekt w ciemności na okres do 6 godzin.   Długość świecenia zależy od natężenia źródła światła. 

Nowe formy ekspresji

Będąc wyjątkowym produktem, Tikkurila Taika Glow otwiera artystom-malarzom nowe możliwości ekspresji artystycznej, która może zachwycić odbiorców swoją innowacyjnością.Zainspiruj się!

Sprawdź aranżacje pokoi dla dzieci z wykorzystaniem Tikkurila Taika Glow.Zobacz jak wykonać, świecący w ciemności, wzór na ścianie w pokoju nastolatka


Tikkurila
Opis produktu
03.01.2017
 

Tikkurila Taika Glow

Rodzaj
Specjalny, fluorescencyjny laserunek
Opis
Specjalny, wodorozcieńczalny, fluorescencyjny laserunek. Tworzy świecący efekt w ciemności przez okres do 6 godzin. Aby w ciemności efekt był dobrze widoczny powierzchnia pomalowana produktem Tikkurila Taika Glow wymaga wcześniej intensywnego naświetlenia.

Przykłady zastosowania
Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń mieszkalnych (np. pokoi dziecięcych, salonów), biurowych i użyteczności publicznej (np. dyskoteki, bary), w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych. W przypadku mebli i podłóg Tikkurila Taika Glow musi być dodatkowo zabezpieczona lakierem. Stosować na powierzchniach uprzednio malowanych. Może być użyty do oznaczania drogi np. na klatkach schodowych.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Produkt do podłóg The paint is matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Kolory
Półprzezroczysty, w lekko żółtawym odcieniu. W ciemności świeci na zielono.
Stopień połysku
Mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
8 - 12 m2/l, w zależności od metody aplikacji
Wielkość opakowań
0,33 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Wałek z krótkim włosiem, pędzel, szczotka do malowania wzorów lub natrysk (np. natrysk konwencjonalny, dysza 1,4-1,8 mm, rozcieńczenie 0-5%).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 50% nakładanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach.
Odporność na zmywanie
EN 13300 klasa I, ISO 11998
Odporność na wysokie temperatury
Do +85°C (ISO 4211-3).
Zawartość części stałych
Ok. 19%
Gęstość
ok. 1,1 kg/l, (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność powietrza pomiędzy 30-70%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z nowych powierzchni. Wszelkie nierówności, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować za pomocą Tikkurila Presto LV, następnie przeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem umyć całą powierzchnię, stosując detergent Tikkurila Maalipesu zgodnie z zaleceniami. Pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźno związane z podłożem warstwy farby.
Powierzchnie z połyskiem zmatowić i usunąć pył. Wszelkie uszkodzenia, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować za pomocą Tikkurila Presto LV. Po wyschnięciu zeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie
Malować odpowiednim podkładem lub farbą nawierzchniową marki Tikkurila w białym lub jasnym kolorze. Tikkurila Taika Glow tworzy widoczny efekt na większości typów farb.
Malowanie
Dokładnie wymieszać Tikkurila Taika Glow przed użyciem. Nakładać obfitą ilość laserunku za pomocą wałka z krótkim włosiem przeznaczonym do gładkich powierzchni, pędzlem lub szczotką do malowania wzorów. Laserunek w miarę możliwości, należy nakładać na najgładszej powierzchni oraz należy rozprowadzić go równomiernie na całej powierzchni. Należy użyć taśmy malarskiej podczas aplikacji i natychmiast po zakończeniu prac ją usunąć. Najlepszy efekt można uzyskać w całkowitej ciemności na białych lub jasnych powierzchniach. Silniejszy efekt świecenia można osiągnąć nakładając dwie (lub więcej) warstw Tikkurila Taika Glow. Powierzchnie pokryte Tikkurila Taika Glow mogą być zabezpieczone, np. Tikkurila Parketti-Ässä.

Uwaga! Efekt świecenia należy sprawdzić w ciemności. Użyć odpowiednią ilość produktu, tak, aby po aplikacji laserunku nie były widoczne smugi.
Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po zakończeniu prac usunąć nadmiar laserunku z narzędzi. Następnie umyć je wodą z mydłem.
Instukcje dot. konserwacji
Postępować zgodnie z instrukcją "Powierzchnie uprzednio malowane". Laserunek może być pokryty dwukrotnie farbą wodorozcieńczalną.
Konserwacja
Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość po 1 miesiącu. Unikać czyszczenia powierzchni przez ten czas. W razie konieczności powierzchnie czyścić gąbką lub miękką szmatką zwilżoną neutralnym detergentem (pH 6-8). Natychmiast po oczyszczeniu powierzchnia musi być dokładnie osuszona.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
EU VOC 2004/42/EC-limit wartości: (kat A/l) 200 g/l (2010), Tikkurila Taika Glow zawiera LZO max. 200 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Po aplikacji opakowania z pozostałościami produktu należy dokładnie zamknąć. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. ADR - Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w transporcie.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.