Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Color Aqua

Wodorozcieńczalny, matowy impregnat koloryzujący do zewnętrznych powierzchni drewnianych

Półprzezroczysty impregnat, który zabezpiecza drewno, podkreślając jednocześnie jego naturalne piękno.  Posiada bezpieczną dla zdrowia i środowiska recepturę.

KiiltäväMatta
Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacjiChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Skuteczna ochrona drewna

Impregnat stanowi doskonałe zabezpieczenie przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych.  Dodatek hydrofobowy zapewnia dużą odporność na wypłukiwanie przez deszcz i wodę.  Wersje barwione gwarantują ponadto zwiększoną ochronę przed promieniowaniem UV.

Dekoracja powierzchni

Preparat zapewnia trwały kolor (istnieje możliwość barwienia na 40 atrakcyjnych odcieni) i wykończenie podkreślające naturalny rysunek drewna.

Wygoda stosowania

Środek doskonale penetruje strukturę podłoża.  Jest wygodny w aplikacji - szybko schnie (2-3 godziny), a podczas malowania nie wydziela uciążliwego zapachu.Zainspiruj się!

Poznaj również inne produkty wodorozcieńczalne do ochrony i dekoracji drewna!Tikkurila
Opis produktu
21.09.2017
 

Tikkurila Valtti Color Aqua

Rodzaj
Wodorozcieńczalny impregnat do drewna
Opis
Wodorozcieńczalny, matowy, półprzezroczysty impregnat koloryzujący do zewnętrznych powierzchni drewnianych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:
 • Doskonałe zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych (kombinacja spoiwa alkidowego z dodatkiem akrylowego)
 • Wysoka odporność na wypłukiwanie wyrobu przez deszcz/wodę (dodatek hydrofobowy)
 • Zwiększona ochrona przed destrukcyjnym promieniowaniem UV (wersje barwione)
 • Doskonała penetracja struktury podłoża
 • Brak uciążliwego zapachu w trakcie malowania
 • Trwały kolor i wykończenie, podkreślające naturalny rysunek drewna
 • Szybki czas schnięcia: 2-3h
 • Produkt do barwienia w szerokiej gamie atrakcyjnych i trwałych kolorów
 • Łatwa i przyjemna aplikacja dająca wysoką estetykę wykończenia
 • W celu zapewnienia trwałości ochrony, przed malowaniem zaleca się zastosowanie impregnatu podkładowego Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus.
Przykłady zastosowania
Okładziny drewniane, deskowane ściany zewnętrzne, parkany, płoty. Struktury drewniane niemalowane lub gruntowane. Odpowiednie dla zewnętrznych powierzchni bali drewnianych, powierzchni gładkich i piłowanych, drewna impregnowanego i modyfikowanego termicznie.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes i Tikkurila Deco Grey. Należy zawsze używać produktu kolorowanego. Ostateczny odcień uwidacznia się po wyschnięciu powierzchni.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
Drewno gładkie: 8-12 m2/litra na warstwę.  Drewno piłowane: 4-8 m2/litra na warstwę. 
Rzeczywista wydajność  zależy od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu, itp.
Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%: suchość dotykowa po 2-3 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Należy unikać urazów mechanicznych podczas pierwszych dni użytkowania, zanim powierzchnia nie osiągnie ostatecznej twardości.

Zawartość części stałych
22%, w zależności od koloru.
Gęstość
1,0 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, zawartość wilgoci w podłożu poniżej 20%, temperatura powietrza, powierzchni i wykończenia drewna co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80% podczas malowania i schnięcia. Najlepsze właściwości pracy uzyskuje się przy bezwietrznej, suchej pogodzie przy temperaturze ok. +10°C - +20°C.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:
Podłoże należy oczyścić z brudu i kurzu oraz innych elementów luźno z nim związanych przy pomocy szczotki. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie produktu Tikkurila Homeenpoistotabletti. Gruntowanie podłoża należy przeprowadzić na możliwie najwcześniejszym etapie konstrukcji, przy pomocy Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Chronić rośliny od zachlapania środkiem Tikkurila Valtti Guard.
Powierzchnie pokryte produktem półprzezroczystym:
Usunąć elementy luźno związane z podłożem i zszarzałą warstwę drewna przy pomocy drapaka i/ lub stalowej szczotki. Zagruntować przy pomocy Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Jeśli na powierzchni drewna utrzymuje się wyraźna warstwa połysku należy ją usunąć lub dokładnie zmatowić podłoże.

Okładziny drewniane, deskowanie ścian zewnętrznych, listwy mocujące, itp powinny być przymocowane elementami nierdzewnymi. Nie zaleca się stosowania Tikkurila Valtti Color Aqua do użytku ze szpachlówką na bazie oleju lnianego. Nieosadzające się środki satynujące wysokiej jakości, które tworzą warstwę ochronną powinny być stosowane zgodnie z instrukcja producenta. Należy szczególnie ostrożnie przeprowadzić obróbkę wstępną takich gatunków drewna jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń i idigbo, które zawierają oleje i taniny rozpuszczalne w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces schnięcia i utwardzania lub osłabić przyczepność powłok powierzchniowych.
Gruntowanie
Gruntowanie:
Na możliwie najwcześniejszych etapach konstrukcji należy nałożyć warstwę gruntu Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus na wszystkie zewnętrzne powierzchnie drewna, które nie były wcześniej przygotowywane ani impregnowane próżniowo przy pomocy środka do konserwacji drewna. Należy szczególnie obficie nakładać na w miejscach zakończenia słoi i zakończeń drewna.
Nakładanie
Przygotować odpowiednią ilość kolorowanego Tikkurila Valtti Color Aqua dla jednorodnej powierzchni, zmieszać w jednym pojemniku, aby uniknąć rozbieżności w odcieniach. Zamieszać dokładnie przed i w trakcie użycia. Nakładać Tikkurila Valtti Color Aqua równomiernie, jednym pociągnięciem wzdłuż bali lub deski, aby uniknąć nałożenia warstw na siebie. Nakładać obficie w miejscach zakończenia słoi.
Nałożyć dwie cienkie warstwy na powierzchnie piłowane i powierzchnię bali. Należy zawsze używać produktu kolorowanego do nowych powierzchni.
Należy sprawdzić kondycję powierzchni malowanej i w razie potrzeby dokonać koniecznych konserwacji. Na trwałość konserwacji maja wpływ: lokalizacja i warunki atmosferyczne. Sprawdzić kondycję drewna przed nałożeniem powłoki. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Czyścić przy pomocy wody i mydła natychmiast po użyciu. Przepłukać wodą.
Konserwacja
Konserwowana powierzchnia osiąga ostateczną twardość po okresie ok. 4 tygodni i do tego czasu należy użytkować ją ostrożnie. Jeśli tuż po konserwacji wymaga czyszczenia, należy w tym celu użyć miękkiej szczotki, mopa lub wilgotnej tkaniny.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: 2-metylo-2H izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC) i bis(2-etyloheksanian) kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Ten środek do aplikacji powierzchniowej zawiera produkt biobójczy do ochrony powłoki. Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Zawiera: bis (2-etyloheksanian) kobaltu i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. UWAGA! Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Opakowanie źle zamknięte lub półotwarte nie wytrzymują długotrwałego przechowywania. Produkt z otwartego opakowania należy zużyć podczas jednego sezonu malarskiego, ponieważ właściwości produktu z różnych opakowań otwartych mogą się różnić. ADR: produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
-

Kolory

Valtti - ochrona i dekoracja zewnętrznych powierzchni drewnianych

Kolorystyka produktów Tikkurila Valtti zapewniających ochronę i dekorację zewnętrznych powierzchni drewnianych.

Tikkurila Deco Grey

Paleta szarości Tikkurila Deco Grey - prawie 100 propozycji, w tym kolory transparentne do drewna oraz efekty perłowe.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
 • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
 • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
 • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
 • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.