Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Valtti Opaque

Skuteczne zabezpieczenie

Półmatowa farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych.  Może być stosowana na powierzchniach nowych i uprzednio malowanych Tikkurila Valtti Opaque lub półprzezroczystymi farbami nawierzchniowymi do drewna. Charakteryzuje się niską emisją zapachu.

KiiltäväMatta
Tool: sprayTool: brushPaint must be protected from freezingKäyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Odporność na warunki atmosferyczne

Tikkurila Valtti Opaque jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczając drewno przed niekorzystnym ich wpływem oraz działaniem promieni UV. Farba reguluje poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się. Jest elastyczna, wyjątkowo trwała i nie wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych.

Naturalne piękno i struktura drewna

Tikkurila Valtii Opaque podkreśla naturalną strukturę drewna tworząc trwałą półmatową powłokę.  Farba występuje w atrakcyjnej gamie kolorystycznej z kart kolorów Tikkurila Farby Fasadowe oraz Tikkurila Vinha.


Tikkurila
Opis produktu
24.07.2015
 

Tikkurila Valtti Opaque

Rodzaj
Farba do drewna
Opis
Półmatowa farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, charakteryzująca się niską emisją zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych. Tikkurila Valtti Opaque jest farbą regulującą poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się. Zabezpiecza drewno przed działaniem promieni UV.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI   
  • Zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i promieni UV
  • Elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych
  • Farba regulująca poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się
  • Niska emisja zapachu
Przykłady zastosowania
Zewnętrzne elewacje, deskowanie ścian zewnętrznych, ramy okna, itp. Tikkurila Valtti Opaque może być stosowana na powierzchniach nowych i uprzednio malowanych Tikkurila Valtti Opaque lub półprzezroczystymi farbami nawierzchniowymi do drewna. Nadaje się do powierzchni gładkich, tarcicy i drewna impregnowanego. Także dla przemysłowo zagruntowanych powierzchni drewnianych. Nie nadaje się do podłóg.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Tool: spray Tool: brush Paint must be protected from freezing Käyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Baza
VC i VVA
Kolory
Biała oraz odcienie z kart kolorów Tikkurila Facade i Vinha. Ostateczny efekt koloru można uzyskać dopiero po całkowitym wyschnięciu farby.
Stopień połysku
Półmat
Wydajność

8-10 m2/litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna;

4-6 m2/litra na warstwę dla tarcicy.

Grubość mokrej powłoki wynosi ok. 100-250 µm na warstwę, grubość suchej powłoki ok. 40-100 µm na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury malowanej powierzchni, porowatości oraz zawartości wilgoci w podłożu.

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie

Pędzel lub natrysk. 

Do aplikacji Tikkurila Valtti Opaque najbardziej odpowiednie są pędzle z włosiem poliestrowym lub nylonowym.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,018"-0,023".

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2 godzin. Niskie temperatury oraz wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.
Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra, również w środowisku przemysłowym.
Zawartość części stałych
Ok. 30 - 37%, w zależności od koloru.
Gęstość
1,1 - 1,2 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem, rdzą, luźnymi elementami i innymi nieczystościami. Elementy luźno związane z powierzchnią usunąć za pomocą stalowej szczotki. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków czyszczących oraz przeciwpleśniowych. Sęki oraz miejsca żywiczne należy pokryć specjalistycznym preparatem. Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne uszkodzenia należy wyrównać zalecaną do tego celu szpachlówką marki Tikkurila. Wszelkie nierówności na ścianach uprzednio malowanych farbami olejnymi lub szpachlowanych należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Przed przystąpieniem do gruntowania i malowania powierzchnie wymagają dokładnego przygotowania. Należy sprawdzić, czy okładziny drewniane, deskowania itp. są dobrze przymocowane za pomocą nierdzewnych elementów łączących.

Uwaga: W miejscach żywicznych i na sękach występujących w drewnie jako skutek temperatury i wilgotności może dojść do odbarwienia farby, szczególnie widocznego w przypadku jasnych odcieni. Wyjątkowej dokładności wymaga przygotowanie podłoży z takich gatunków drewna, jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń, idigbo itp., które zawierają taniny rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces schnięcia i utwardzania, osłabić przyczepność powłok powierzchniowych lub wywołać miejscowe odbarwienia.
Gruntowanie
Należy zagruntować całą powierzchnię surowego drewna oraz miejsca odkryte na powierzchniach uprzednio malowanych za pomocą preparatu Tikkurila Valtti Guard. W przypadku drewna, w którym występują wycieki, należy zastosować preparat Tikkurila Otex Adhesion Primer, aby uniknąć plamienia wykończonej powierzchni. Wszelkie powierzchnie metalowe oraz miejsca, które mogą ulec korozji, należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem gruntującym.
Uwaga: Należy zastosować gruntującą warstwę Tikkurila Valtti Guard na wszystkich zewnętrznych powierzchniach drewnianych, które nie były uprzednio poddane obróbce wstępnej lub nasycane próżniowo odpowiednim środkiem konserwującym do drewna. Nakładać obficie w miejscach zakończenia słoi.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby można rozcieńczyć wodą do 10%.
Malowanie
Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę. Produkt nie wymaga rozcieńczenia, w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą. Nakładać dwie warstwy farby za pomocą pędzla lub metodą natrysku w przypadku nowych powierzchni, zaś jedną lub dwie warstwy w przypadku renowacji w zależności od różnicy koloru i stanu powierzchni przeznaczonej do malowania. W przypadku malowania impregnowanego drewna w jasnych kolorach, zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw. Należy zarezerwować odpowiednią ilość zmieszanej farby w jednej puszce w celu uniknięcia różnic w kolorze na jednolitej powierzchni. Stosować na końcówkach drewnianych elementach szczególnie grubą warstwę farby.
Renowacja:
Tikkurila Valtti Opaque może być przemalowany tym samym produktem. W przypadku malowania na ten sam kolor jedna warstwa farby jest wystarczająca.

Należy sprawdzić stan drewna i funkcjonalność powierzchni przed nałożeniem powłoki wierzchniej.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Instukcje dot. konserwacji
Pomalowane powierzchnie muszą być ostrożnie traktowane, ponieważ farba osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po ok. 4 tygodniach od pomalowania. Wkrótce po pomalowaniu powierzchnia może być lekko czyszczona miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od pomalowania alkaicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt drażniący, Xi. Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylowy (0,14%) i tlenek cynku. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Chronić przed mrozem.
-

Kolory

Tikkurila Facade Colour Card

Karta Facade Colour Card prezentuje 192 kolory, które mogą pokrywać elewacje mineralne, drewniane oraz betonowe.

Tikkurila Vinha - Valtti Opaque Colour Card

Karta Tikkurila Vinha - Valtti Opaque prezentuje 30 naturalnych kolorów, które współgrają z otaczającą dany obiekt naturą. Nazwy kolorów zostały zaczerpnięte z fińskiej epopei "Kalevala".

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.