Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Color AT

Wodorozcieńczalna bejca do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
0,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
2,0
m2/l

Doskonała odporność na promieniowanie UV

Akvi Color AT to bejca wodorozcieńczalna zawierająca pigmenty światłoodporne.  Produkt szczególnie zalecany jako warstwa pod lakiery utwardzane promieniowaniem UV.

Dodatkowo, bejca posiada dobre właściwości zwilżające.

Bogata kolorystyka

Akvi Color AT występuje w szerokiej gamie odcieni.  Jednocześnie kolor bejcy uwydatnia naturalną strukturę drewna.

Bejca jest odpowiednia do malowania natryskiem oraz poprzez zanurzenie.  Może być również powlekana na walcach.


Bejca Akvi Color AT może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
15.06.2006

Akvi Color AT

 
Akvi-Color-AT
RODZAJ Bejca wodorozcieńczalna.
OPIS

Bejca zawiera barwnik odporny na działanie światła.  Bejca szczególnie zalecana jako warstwa pod lakiery utwardzane promieniowaniem UV.


Przykłady zastosowania Zalecana do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Akvi Color AT-R (seria 377) jest odpowiednia do powlekania na walcach, a Akvi Color AT-S (seria 378) do nakładania natryskowego.
Klasyfikacja emisji Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

0.5 - 2.0 m2/l (100 μm) w zależności od koloru.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

lepkość handlowa

Powlekanie na walcach

lepkość handlowa

Powlekanie przez zanurzenie

lepkość handlowa

Czasy schnięcia

 (100 - 120 g/m2)

20 ºC

50 ºC

70 ºC

IRM

Nakładanie następnych warstw, po

30 min

15 min

10 min

5 min

Zawartość części stałych 2 - 20% obj., 3 - 25% wag., w zależności od koloru.
Gęstość 0.99 - 1.1 kg/litr w zależności od koloru
Przechowywanie 6 miesięcy (23 ºC)
Kod produktu serie 377 i 378

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Bejcowanie Bejcę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. Różne techniki malowania mogą powodować zróżnicowanie koloru bejcy. Przed pokryciem dużych powierzchni należy sprawdzić kolor oraz jego intensywność. Lakier nawierzchniowy może zmienić kolor zabejcowanej powierzchni (Merit, Uvinol lub Akvi). Uziarnienie papieru ściernego również wpływa na efekt bejcowania.
W razie konieczności Akvi Color AT rozcieńczyć wodą. Akvi Color AT-R jest zalecany tylko do powlekania na walcach z lakierami utwardzanymi promieniami UV.
Czyszczenie narzędzi Woda
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych - 150 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do zastosowania bejcy (rozcieńczonej obj. 5%) wynosi 200 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć