Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Isolator

Szybkoschnący, wodorozcieńczalny grunt akrylowy posiadający właściwości izolacyjne.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l

Dobre właściwości izolacyjne

Akvi Isolator spowalnia występowanie przebarwień spowodowanych wyciekiem żywicy. Produkt zalecany do zabezpieczania paneli drewnianych, listw, drzwi i innych powierzchni z drewna wewnątrz pomieszczeń.

Doskonałe wyniki testów


Grunt Akvi Isolator może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
21.12.2017

Akvi Isolator

 
Akvi-Isolator
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy opóźniający wyciek żywicy.
OPIS Szybkoschnący, wodorozcieńczalny grunt posiadający właściwości izolacyjne. Opóźnia wyciek żywicy.

Przykłady zastosowania Zalecany do paneli drewnianych, listw, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Spowalnia występowanie przebarwień powstających na warstwie nawierzchniowej, spowodowanych przez żywice.
W celu uzyskania dobrych właściwości izolacyjnych zaleca się nakładać dwie warstwy.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

43 µm

150 g/m2

8 - 9 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany i natrysk pneumatyczny.
Czasy schnięcia

150 g/m2 warstwa mokra

+ 23°C

+ 235°C

Pyłosuchość, po

35 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

60 min.

5 - 10 min.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 34% obj.
49% wag.
Gęstość 1,3 kg/l.
Kod produktu 005 3841

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 320. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P320 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego, w razie potrzeby produkt rozcieńczyć do około 0 - 5% obj. Zalecana dysza: 0,011" – 0,013", ciśnienie 80 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego, w razie potrzeby produkt rozcieńczyć do około 0 - 5% obj. Zalecana dysza: 0,011" – 0,013", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć do około 0 - 5% obj., do uzyskania lepkości 60-80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.

Nakładać 1-2 warstwy. Zalecana łączna grubość powłoki to min. 150 g/m².
Powłoka nawierzchniowa Akvi Top DS 25, Akvi Top FD 30 i Luminol 25.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Unikać flotacji.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 26 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia wynosi 26 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć