Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Primer  DS

Wodorozcieńczalny, szybkoschnący grunt akrylowy o dobrych właściwościach do szlifowania.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Bardzo dobre właściwości wypełniające

Akvi Primer DS to grunt akrylowy o doskonałej sile krycia i właściwościach wypełniających.  Może być przemalowywany zarówno produktami wodorozcieńczalnymi jak i rozposzczalnikowymi.

Do malowania powierzchni drewnianych lub z płyty MDF

Podkład zalecany jest do malowania drzwi, mebli, paneli, listew przypodłogowych i innych powierzchni drewnianych oraz z płyty MDF wewnątrz pomieszczeń.


Akvi Primer DS może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
18.01.2016

Akvi Primer DS

 
Akvi-Primer-DS
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS Wodorozcieńczalny, szybkoschnący grunt o dobrych właściwościach do szlifowania. Posiada bardzo dobrą siłę krycia oraz właściwości wypełniające. Może być przemalowany produktami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
Przykłady zastosowania Polecany do malowania drzwi, mebli, paneli, listew przypodłogowych i innych powierzchni drewnianych lub z płyty MDF wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

               Zalecana grubość warstwy

               (nierozcieńczony produkt)

   Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

30-45 µm

100-150 g/m2

9 - 14 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

120-130 g/m2 warstwy mokrej

+23°C

+50°C

Pyłosuchość, po

20 min.

5-10 min.

Suchość do szlifowania, po

30 min.

5-10 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 42 ±2 % obj.
59 ±2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l
Kod produktu 006 5026

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej + 18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 70-90s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 70-90s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 70-90s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka nawierzchniowa Akvi Top DS 25, Akvi Top FD 30, Diccoplast 30, Luminol 25.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 55 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 5% obj.) 55 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć