Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Primer J

Jednoskładnikowa, akrylowa farba gruntująca do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Szybkoschnący podkład

Akvi Primer J to wodorozcieńczalna, biała farba, która szybko schnie nawet w pokojowej temperaturze.   Podkład został zaprojektowany szczególnie z myślą o przemyśle stolarskim - farba jest od razu gotowa do użycia, bez potrzeby rozcieńczania. 

Dobra szlifowalność

Akvi Primer J jest produktem łatwym do szlifowania, co powoduje skrócenie procesu produkcji.

Akvi Primer J może być pokrywany produktami zarówno wodorozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.


Akvi Primer J może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
04.11.2015

Akvi Primer J

 
Akvi Primer J
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS Szybkoschnący, wodorozcieńczalny podkład o dobrych właściwościach do szlifowania.
Można go przemalować wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi produktami.

Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości

Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25 - 35 µm

100 - 150 g/m2

10 - 14 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

 

120 - 130 g/m2 warstwy mokrej

+ 23 °C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

20 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

60 min.

15 min.

 

Temperatura składowania poniżej 35 °C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych 34 ± 2% obj.
52 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu 006 5032

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 50-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 50-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 50 - 80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka nawierzchniowa Akvi Top 30, Diccoplast 30 i Luminol 25 N.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 87 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 5% obj.) 77 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć