Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Primer Tix

Jednoskładnikowa, tiksotropowa, akrylowa farba gruntująca do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

The paint is water-borneThe paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
11
m2/l

Łatwa aplikacja w pionie

Akvi Primer Tix to tiksotropowa, akrylowa farba gruntująca idealna do aplikacji pionowej.   Podkład polecany jest do malowania mebli, drzwi, listew i innych powierzchni drewnianych i z płyt pilśniowych.

Szybkoschnąca farba gruntująca

Akvi Primer Tix  szybko schnie  i jest łatwy do szlifowania.


Akvi Primer Tix może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
04.11.2015

Akvi Primer TIX

 
Akvi Primer TIX
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS Łatwy do stosowania w pozycji pionowej.
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, drzwi, listew przypodłogowych i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnąca tiksotropowa farba do wnętrz.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

35 - 50 µm

80 - 120 g/m2

10 - 11 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik Akvi i Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2 warstwy mokrej

+ 23 °C

+ 50 °C

IRM

Pyłosuchość, po

10 - 15 min.

5 - 10 min.

 

Suchość dotykowa, po

15 - 20 min.

5 - 10 min.

 

Suchość do szlifowania, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

1 – 2 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 40 ± 2% obj.
60 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu 006 5029

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40 - 80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka nawierzchniowa Akvi Top 30, Akvi Top 30 FD, Diccoplast 30 i Luminol 25 N.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 65 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 10% obj.) 60 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć