Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Primer Tix

Jednoskładnikowa, tiksotropowa, akrylowa farba gruntująca do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyProdukt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l

Łatwa aplikacja w pionie

Akvi Primer Tix to tiksotropowa, akrylowa farba gruntująca idealna do aplikacji pionowej.   Podkład polecany jest do malowania mebli, drzwi, listew i innych powierzchni drewnianych i z płyt pilśniowych.

Szybkoschnąca farba gruntująca

Akvi Primer Tix  szybko schnie  i jest łatwy do szlifowania.


Akvi Primer Tix może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
04.11.2015

Akvi Primer TIX

 
Akvi Primer TIX
RODZAJ Wodorozcieńczalny grunt akrylowy.
OPIS Łatwy do stosowania w pozycji pionowej.
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, drzwi, listew przypodłogowych i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnąca tiksotropowa farba do wnętrz.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

35 - 50 µm

80 - 120 g/m2

10 - 11 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik Akvi i Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2 warstwy mokrej

+ 23 °C

+ 50 °C

IRM

Pyłosuchość, po

10 - 15 min.

5 - 10 min.

 

Suchość dotykowa, po

15 - 20 min.

5 - 10 min.

 

Suchość do szlifowania, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

1 – 2 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 40 ± 2% obj.
60 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 kg/l.
Kod produktu 006 5029

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40 - 80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka nawierzchniowa Akvi Top 30, Akvi Top 30 FD, Diccoplast 30 i Luminol 25 N.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 65 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 10% obj.) 60 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć