Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Akvi Top 15 FD

Jednoskładnikowa, akrylowa farba nawierzchniowa do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Niska zawartość LZO

Akvi Top 15 FD to wodorozcieńczalna farba akrylowa o niskiej zawartości LZO.  Farba posiada klasyfikcaję M1 dla materiałów budowlanych o niskiej emisji, udzieloną przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych RTS.

Szybkoschąca powłoka z dobrą odpornością na sklejanie

Akvi Top 15 to szybkoschnący produkt odporny na blocking (sklejanie się elementów).  Może być stosowany do malowania m.in. paneli, drzwi i listew przyściennych.


Akvi Top 15 FD może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
18.11.2015

Akvi Top 15 FD

 
Akvi-Top-FD-15
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, akrylowa farba nawierzchniowa.
OPIS Szybkoschnąca farba nawierzchniowa do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przyściennych i innych powierzchni drewnianych i z płyt pilśniowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na blocking.
Niska zawartość Lotnych Związków Organicznych.
Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą niskoemisyjnym materiałom budowlanym przyznawanym przez Finnish Building Information Foundation RTS.
Karty kolorów Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Mat
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność

               Zalecana grubość warstwy

               (nierozcieńczony produkt)

 Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

110 - 120 g/m2

30 µm

9 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem i natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

120 g/m2

+23 °C

+50 °C

Pyłosuchość, po

20 min.

5 - 10 min.

Suchość do przenoszenia, po

60 min.

10 - 15 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 33 ± 2 % obj.
43 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 0,1 kg/l.
Kod produktu 467 seria, 960 7186.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnię drewnianą zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnię zagruntowaną zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 0,009"-0,015", ciśnienie 120-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 0,009"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 1,6 – 2,2 mm, ciśnienie 2-3 bary.Powłoka gruntująca Akvi Primer MDF, Diccoplast Primer i Dicco Surf Primer.
Mieszanie składników Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 14,2 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 5% obj.) 13,5 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć