Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Top 30

Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania drzwi, płyt, listew i innych powierzchni drewnianych.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Bogactwo kolorów

Akvi Top 30 to farba akrylowa do malowania m.in. drzwi i listew, którą można barwić na wiele kolorów w systemie TEMASPPED FONTE.   Farbę można nakładać natryskiem konwencjonalnym, bezpowietrznym oraz bezpowietrznym  wspomaganym.


OPIS PRODUKTU
22.01.2014

Akvi Top 30

 
Akvi-Top-30
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba akrylowa.
OPIS

Farba szybkoschnąca do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Przykłady zastosowania Rekomendowana do malowania drzwi, płyt, listew i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               suchej

              mokrej

 

              28 - 41 µm

            80 - 120 g/m2

         10 – 14 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy m.in. od metody i warunków aplikacji, kształtu i chropowatości  powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

 120 g/m2 warstwa mokra

           +23˚C

          +50˚C

Suchość dotykowa

          15 - 20 min

       5 – 10 min

Suchość do szlifowania

          20 - 25 min.

      10 - 15 min

Suchość do układania w stosy

          25 - 30 min.

      15 - 20 min.

 

Czasy schnięcia i utwardzania są  uzależnione od grubości warstwy, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 30 ± 2% obj.
ok. 40 ± 2% wag.(baza FAL).
ok. 32 ± 2% wag.(baza FCL).
Gęstość 1.1 ± 0,1 kg / litr
Kod produktu seria 796

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji schnięcia temperatura otoczenia,podłoża i farby musi być powyżej +18ºC, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 100-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno wynosić około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania lepkości 40-80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-2,2, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka gruntująca AKVI PRIMER, DICCOPLAST PRIMER, DICCO SURF DELFI BEIGE i UVICOL.
Przygotowanie powierzchni Surowe powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnia wyrobu podkładowego powinna być przeszlifowana papierem ściernym P240-600. Przed malowaniem właściwym należy dokładanie usunąć pył po szlifowaniu.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 90 g/litr farby.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego do 10% obj.) wynosi 80 g/l.

VOC/LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010)

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są Karcie Charakterystyki Produktu, która dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć