Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Top ACP 40

Półmatowa, wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych, MDF, OSB.

The paint is water-borneTool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Malowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Akvi Top ACP 40 to emalia szybkoschnąca do malowania powierzchni na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.  Może występować w bogatej kolorystyce uzyskiwanej w systemie mieszalnikowym z bazy A.


OPIS PRODUKTU
10.05.2016

Akvi Top ACP 40

 
Akvi-Top-ACP-40
RODZAJ Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do drewna.
OPIS Produkt szybkoschnący.  Do malowania powierzchni na zewnątrz i wewnątrz.
Przykłady zastosowania Odpowiedni do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych, MDF, OSB.

DANE TECHNICZNE
Baza A
Kolory Kolory z bazy A z karty RAL, NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               mokrej

              suchej

 

             110 - 130 g/m2

           30 - 40 µm

         8 – 10 m2/l


Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, polewarka.
Czasy schnięcia

                  +23˚C
Pyłosuchość, po
                  60 min
Suchość dotykowa, po
                  4 - 6 h
Suchość do szlifowania, po
                 Min. 24 h


Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i warunków wentylacji.


Zawartość części stałych Ok. 35 ± 2% obj., ok. 44 ± 2% wag.
Gęstość 1,16 ± 0,1 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej +18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. do uzyskania lepkości s (DIN4). Zalecana dysza urządzenia 0.013" - 0.015", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy nakładaniu polewarką w razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Mieszanie składników Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 81,8 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego do 5% objętości) 76,7 g/l. VOC/LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.pl lub można je uzyskać wysyłając maila na adres: tikkurilapolska@tikkurila.com
 
-


Wróć