Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvi Top CC 30

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna nawierzchniowa farba akrylowa do powlekania kurtynowego.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Dobra odporność na blocking

Akvi Top CC 30 to półmatowa farba, która może być stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.   Charakteryzuje się dobrą odpornością na blocking, czyli sklejanie się malowanych elementów.Akvi Top CC 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.04.2016

Akvi Top CC 30

 
Akvi-Top-CC-30
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna akrylowa farba nawierzchniowa do powlekania kurtynowego.
OPIS Szybkoschnąca farba nawierzchniowa do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na blocking.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS i SYMPHONY.
Barwienie w systemie AVATINT.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Produkt należy do systemu kolorowania TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

90 - 120 g/m2

25 - 35 µm

10 - 14 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Polewanie kurtynowe, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny.
Utwardzanie

120 g/m2

+ 23 °C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

20 min.

5 - 10 min.

Suchość dotykowa, po

40 - 50 min.

10 min.

Suchość do szlifowania, po

60 min.

15 - 20 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

 

Temperatura składowania poniżej +30°C.
Zawartość części stałych 35 ± 2% obj.
45 ± 2% wag.
Gęstość 1,20 kg/l.
Kod produktu 30V seria.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 600. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 55-60s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 55 - 65s (DIN4). Zalecana dysza: 1,6 – 2,2 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Do polewania kurtynowego produkt rozcieńczyć około 0-5%, do uzyskania lepkości 55 - 65s (DIN4). Unikać wysokiego ciśnienia oraz wysokiej prędkości przepływu.
Powłoka gruntująca Akvi Primer J, Luminol Primer, Uvinol Primer O i Uvinol Sealer O.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 30 g/l produktu. Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 5% obj.) 28 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć