Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Akvi Top FD 30

Jednoskładnikowa, akrylowa farba nawierzchniowa do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l

Niska zawartość LZO

Akvi Top FD 30 to wodorozcieńczalna farba akrylowa o niskiej zawartości LZO.  Farba posiada klasyfikcaję M1 dla materiałów budowlanych o niskiej emisji, udzieloną przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych RTS.

Szybkoschąca powłoka z dobrą odpornością na sklejanie

Akvi Top FD 30 to szybkoschnący produkt, który jest stosowany przede wszystkim na szybkich liniach produkcyjnych, gdzie wymagana jest szczególna odporność na sklejanie się elementów.  Farba jest również odporna na działanie detergentów stosowanych w warunkach domowych.


Akvi Top FD 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
18.11.2015

Akvi Top 30 FD

 
Akvi Top FD 30
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, akrylowa farba nawierzchniowa.
OPIS Szybkoschnąca farba nawierzchniowa do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych i innych drewnianych / drewnopodobnych powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na blocking tj. nie przyleganie farby przy ponownym otwarciu okna lub drzwi.
Niska zawartość lotnych części organicznych VOC. Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą nisko emisyjnym materiałom budowlanym przyznawanym przez Finnish Building Information Foundation RTS.
Kolory Barwienie w systemie AVATINT
Karty kolorów RAL,NCS,SSG,BS i SYMPHONY
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

wydajność teoretyczna

 

mokrej

 

suchej 

 

110-120 g/m²

30 µm

9 - 10 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 120-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.
Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 1,6 – 2,2 mm, ciśnienie 2-3 bary.


Czasy schnięcia

 

+ 23 °C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

25 - 30 min.

5 - 10 min.

Suchość dotykowa, po

25 - 30 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

30 - 35 min.

10 - 15 min.


 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.


Zawartość części stałych ok. 33 ± 2% obj.
ok. 43 ± 2% wag.
Gęstość 1,2 0,1 kg/l
Kod produktu seria 454

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Gruntowanie Akvi Primer MDF, Diccoplast Primer, Dicco Surf Primer.
Przygotowanie powierzchni Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu usunąć.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 14,3 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 5% obj.) 13,5 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć