Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvilac FD-J 25

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier akrylowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Lakier wyjatkowo szybkoschnący

Akvilac FD-J 25 to uniwersalny lakier na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń, który schnie w ciągu kilku minut, nawet w temperaturze pokojowej.  Lakier można nakładać jako warstwa wykończeniowa na powierzchnie pokryte bejcą w ciemnych kolorach.

Szczególnie polecany dla przemysłu stolarskiego

Akvilac FD-J 25 został stworzony przede wszystkim na potrzeby przemyłu stolarskiego, dlatego posiada dobrą odporność na sklejanie się elementów (blocking).  Najczęściej stosowany jest na szybkich linach produkcyjnych.  Inne atrybuty tego produktu to wysoka efektywność kosztowa oraz szerokie spektrum stosowania.


Akvilac FD-J 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:

OPIS PRODUKTU
27.04.2015

Akvilac FD-J 25

 
Akvilac FD J 25
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier akrylowy.
OPIS Uniwersalny, szybkoschnący i ekonomiczny lakier do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń.Może być również używany jako uszczelniacz pod wodorozcieńczalny lakier UV.
Przykłady zastosowania Nadaje się do przemysłu stolarskiego, tj. listew, paneli, drzwi i innych powierzchni drewnianych. Szczególnie nadaje się na szybkie linie produkcyjne.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Powłoka lakieru jest przezroczysta i może być stosowana jako wykończeniowa warstwa z ciemnymi kolorami bejcy.
Wysoka odporność chemiczna, brak zjawiska sklejania się wyschniętych elementów (odporność na blocking).
Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą niskoemisyjnym materiałom budowlanym przyznawanym przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS).Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Akvicolour AT oraz indywidualne kolory na życzenie.
Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

16 - 23 µm

70 -100 g/m2

10 - 15 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.

Przy natrysku hydrodynamicznym wspomaganym produkt rozcieńczyć około 0 - 5% obj. do lepkości 40 - 60s (DIN4). Zalecane jest użycie dyszy 0,009" – 0,013", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie powietrza rozpylanego powinno wynosić 1-3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

W przypadku natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0 - 5% obj. do lepkości 40 - 60s (DIN4). Zaleca się użycie dyszy 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.


Czasy schnięcia

100 g/m2 na mokro

+ 23°C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

Suchość dotykowa, po

25 - 30 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

30 - 35 min.

5 - 10 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 23 ± 2% obj.
25 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 483 6909 (baza TCW).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i w trakcie schnięcia temperatura powietrza, powierzchni malowanej i lakieru powinna wynosić powyżej + 18°C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Drewniane powierzchnie przeszlifować papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane szlifować papierem ściernym P240 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć kurz po szlifowaniu.
Powłoka gruntująca Akvilac FD-J 25.
Przygotowanie powierzchni Akvilac FD-J 25 i Luminol Clear 25.
Mieszanie składników Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Unikać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 21 g/l zmieszanej farby. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 5% objętościowo) wynosi 20 g/l. LZO 2004/42/EC (kat A/e) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć