Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvilac FD 25

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier akrylowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń.


Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Lakier wysoce szybkoschnący

Akvilac FD 25 to ekologiczny, uniwersalny lakier do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń z doskonałą odpornością chemiczną i na sklejanie się elementów.

Lakier bardzo szybko schnie i dlatego jest szczególnie rekomendowany na szybkie linie produkcyjne.

Wyśmienite właściwości zwilżające

Lakier wnika głęboko w strukturę drewna i tworzy przezroczysty film.  Może być stosowany jako lakier nawierzchniowy na powierzchnie pokryte bejcą w ciemnych kolorze.

Lakier może występować w wielu kolorach mieszalnikowych.


Akvilac FD 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
18.06.2013

Akvilac FD 25

 
Akvilac FD25
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier akrylowy.
OPIS

Bardzo szybkoschnący lakier do ogólnego stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, paneli i innych powierzchni drewnianych. Szczególnie zalecany do lakierni o szybkim cyklu produkcyjnym.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Lakier tworzy powłokę transparentną, dzięki czemu może być stosowany na powierzchnie pokryte bejcą w ciemnych kolorach. Wyśmienita odporność na działanie czynników chemicznych.
Kolory Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów Akvicolor AT; inne kolory na życzenie;
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

warstwa sucha

warstwa mokra


20 - 29 µm

70 - 100 g/m2

10 - 15 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz
kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny ze wspomaganiem.

Aplikacja (+23ºC)
Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem, lakier może być rozcieńczony w granicach 0 - 5 % do osiągnięcia lepkości 45 - 65s (DIN4).  Zalecana średnica dyszy urządzenia powinna wynosić  0,009'' - 0,013'', a ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar.  Ciśnienie powietrza rozpylającego powinno wynosić ok. 1 -3 bar.  Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. 

Przy natrysku konwencjonalnym lakier może być rozcieńczony w granicach 0 - 5 % do osiągnięcia lepkości 45 - 60s (DIN4).  Zalecana średnica dyszy powinna wynosić  1.4 1.8 mm, a ciśnienie w dyszy 2 - 3 barów. 
Czasy schnięcia

100  g/m2warstwy mokrej

+23 ºC

+50 ºC

Suchość pyłowa

20 - 25 min

5 - 10 min

Suchość dotykowa

25 - 30 min

5 - 10 min

Suchość do szlifowania

            30 - 35 min

             5 - 10 min

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 29 ± 2 % obj.
31 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 kg/litr
Kod produktu 477 6909 (baza TCW)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Przygotowanie Powierzchnię drewnianą zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Zagruntowane powierzchnie zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Przed nałożeniem lakieru usunąć wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu.
Gruntowanie Akvilac 25 FD. Nakładać lakier 1 - 2 razy.
Malowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 16 g/litr mieszaniny.
Zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 5 % obj.) wynosi 15 g/l.
(Voc 2004/42/EC (cat A/e) 130 g/l (2010)

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. Tylko do stosowania przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć