Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akvilac FD 25

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier akrylowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń.


The paint is water-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
15
m2/l

Lakier wysoce szybkoschnący

Akvilac FD 25 to ekologiczny, uniwersalny lakier do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń z doskonałą odpornością chemiczną i na sklejanie się elementów.

Lakier bardzo szybko schnie i dlatego jest szczególnie rekomendowany na szybkie linie produkcyjne.

Wyśmienite właściwości zwilżające

Lakier wnika głęboko w strukturę drewna i tworzy przezroczysty film.  Może być stosowany jako lakier nawierzchniowy na powierzchnie pokryte bejcą w ciemnych kolorze.

Lakier może występować w wielu kolorach mieszalnikowych.


Akvilac FD 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
18.06.2013

Akvilac FD 25

 
Akvilac FD25
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier akrylowy.
OPIS

Bardzo szybkoschnący lakier do ogólnego stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, paneli i innych powierzchni drewnianych. Szczególnie zalecany do lakierni o szybkim cyklu produkcyjnym.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Lakier tworzy powłokę transparentną, dzięki czemu może być stosowany na powierzchnie pokryte bejcą w ciemnych kolorach. Wyśmienita odporność na działanie czynników chemicznych.
Kolory Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów Akvicolor AT; inne kolory na życzenie;
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

warstwa sucha

warstwa mokra


20 - 29 µm

70 - 100 g/m2

10 - 15 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz
kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny ze wspomaganiem.

Aplikacja (+23ºC)
Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem, lakier może być rozcieńczony w granicach 0 - 5 % do osiągnięcia lepkości 45 - 65s (DIN4).  Zalecana średnica dyszy urządzenia powinna wynosić  0,009'' - 0,013'', a ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar.  Ciśnienie powietrza rozpylającego powinno wynosić ok. 1 -3 bar.  Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. 

Przy natrysku konwencjonalnym lakier może być rozcieńczony w granicach 0 - 5 % do osiągnięcia lepkości 45 - 60s (DIN4).  Zalecana średnica dyszy powinna wynosić  1.4 1.8 mm, a ciśnienie w dyszy 2 - 3 barów. 
Czasy schnięcia

100  g/m2warstwy mokrej

+23 ºC

+50 ºC

Suchość pyłowa

20 - 25 min

5 - 10 min

Suchość dotykowa

25 - 30 min

5 - 10 min

Suchość do szlifowania

            30 - 35 min

             5 - 10 min

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 29 ± 2 % obj.
31 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 kg/litr
Kod produktu 477 6909 (baza TCW)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Przygotowanie Powierzchnię drewnianą zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Zagruntowane powierzchnie zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 600. Przed nałożeniem lakieru usunąć wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu.
Gruntowanie Akvilac 25 FD. Nakładać lakier 1 - 2 razy.
Malowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 16 g/litr mieszaniny.
Zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 5 % obj.) wynosi 15 g/l.
(Voc 2004/42/EC (cat A/e) 130 g/l (2010)

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. Tylko do stosowania przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć