Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Akvilac TIX 25

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier tiksotropowo-akrylowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Łatwa pionowa aplikacja

Akvilac TIX 25 to tiksotropowy lakier wodorozcieńczalny, który może być łatwo aplikowany na elementy w pozycji pionowej.   Lakier posiada klasyfikację M1 dla materiałów budowlanych o niskiej zawartości emisji, udzieloną przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych RTS.

Lakier szybkoschnący

Akvilac TIX 25 charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą odpornością chemiczną oraz odpornością na sklejanie się elementów (blocking).  Lakier tworzy wyjątkowo przezroczysty film, dlatego może być również stosowany na powierzchnie pokryte bejcą w ciemnych kolorach.


Akvilac TIX 25 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
23.10.2015

Akvilac TIX 25

 
Akvilac TIX 25
RODZAJ Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier akrylowy.
OPIS -
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, krzeseł, drzwi, listw i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tiksotropowy, wodorozcieńczalny lakier o bardzo dobrym efekcie zwilżania drewna.
Warstwa lakieru jest bardzo przejrzysta i po zastosowaniu nawierzchniowo ciemnej bejcy uzyskuje się efekt finalny podobny do wymalowania rozpuszczalnikowym lakierem poliuretanowym.
Szybkoschnacy lakier, łatwy do zastosowania także w pozycji pionowej.
Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą nisko emisyjnym materiałom budowlanym przyznawanym przez Finnish Building Information Foundation RTS.


Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Akvicolour AT oraz indywidualne kolory na życzenie.
Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Stopień połysku Półmat
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

24 - 36 µm

80 - 120 g/m2

8 - 13 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

100 g/m2 mokrej warstwy

+ 23°C

+ 50°C

Pyłosuchość, po

20–25 min.

5–10 min.

Suchość dotykowa, po

25–30 min.

5–10 min.

Suchość do szlifowania, po

30–40 min.

10–15 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 30 ± 2 % obj.
32 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 448 6909.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia malowana musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i w trakcie schnięcia temperatura powietrza, powierzchni malowanej i lakieru powinna być powyżej +18 °C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Drewniane powierzchnie szlifować papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane szlifować papierem ściernym P240 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć kurz po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-10% obj. Zalecane jest użycie dyszy 0.011" - 0.015", ciśnienie 100 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-10%, Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-10%, do uzyskania odpowiedniej lepkości. Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.Powłoka gruntująca Nakładać 1 - 2 warstwy lakieru.
Mieszanie składników Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Unikać flotacji. Rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 85 g/l zmieszanej farby. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 5% objętościowo) wynosi 100 g/l. LZO 2004/42/EC (kat A/e) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć