Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akviwax

Wodorozcieńczalny wosk do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l

Produkt rekomendowany do płyt z drewna ciętego

Szybkoschnący wosk do różnorodnych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń, szczególnie do płyt z drewna ciętego.OPIS PRODUKTU
07.08.2017

Akviwax

 
Akviwax
RODZAJ Wodorozcieńczalny wosk.
OPIS Szybkoschnący wosk przeznaczony do różnorodnych zastosowań na wewnętrznych powierzchniach drewnianych.


Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów System barwienia Avatint i Akvi Tone.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                 Zalecana grubość warstwy

                 (produkt nierozcieńczony)

     Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

13 - 23 µm

70 - 120 g/m²

8 - 14 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny, pędzel lub aplikacja na walcach.


Czasy schnięcia

100 g/m2 warstwy mokrej

+50ºC

Suchość do polerowania, po

5 - 10 min.Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 19% obj.
Ok. 30% wag.
Gęstość 1,0 - 1,2 kg/l.
Kod produktu 379 0201 (biały).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, wosku, malowanych powierzchni musi wynosić ponad +15°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Usunąć kurz, luźne części oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Przed użyciem należy wymieszać wosk, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0-5%, do uzyskania
lepkości 40-60s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009"-0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza
powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0-5%, do uzyskania lepkości 40-60s (DIN4).
Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Do aplikacji na walcach produktu nie trzeba rozcieńczać.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 54 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 5% obj.) 54 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć