Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Akviwax

Wodorozcieńczalny wosk do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

The paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Produkt rekomendowany do płyt z drewna ciętego

Szybkoschnący wosk do różnorodnych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń, szczególnie do płyt z drewna ciętego.OPIS PRODUKTU
08.08.2016

Akviwax

 
Akviwax
RODZAJ Wodorozcieńczalny wosk.
OPIS Szybkoschnący wosk przeznaczony do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów System barwienia AVATINT i AKVI TONE.
Stopień połysku Mat
Wydajność 8 - 10 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Aplikacja na walcach, natrysk lub pędzel.


Czasy schnięcia Suchość do polerowania po 1 - 1o min. (50oC) .

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 19% obj.
Ok. 30% wag.
Gęstość 1,0 - 1,2 kg/l.
Kod produktu 379 0201 (biały).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha, a zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 18%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, malowanych powierzchni oraz wosku musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Wosk starannie wymieszać przed użyciem. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) AKVIWAX 0201, 379 0201
Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 50 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 90 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć