Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
M1
 

Akviwax Satin

Wodorozcieńczalny preparat z dodatkiem naturalnego wosku do stosowania na powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń o zwiększonej wilgotności. 


Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Niska emisja związków organicznych

Akviwax Satin posiada klasyfikację M1 dla materiałów budowlanych o niskiej zawartości emisji, udzieloną przez Fińską Fundację Informacji Budowlanych RTS.

Dobra odporność na wilgoć i zabrudzenia

Akviwax Satin zawiera naturalny wosk, który wnika w drewno tworząc powłokę odporną na wilgoć i ograniczającą osadzanie się brudu.


Akviwax Satin może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
29.10.2015

Akviwax Satin

 
Akviwax Satin
RODZAJ Środek ochronny, zawierający naturalny wosk, przeznaczony do wewnętrznych powierzchni drewnianych w wilgotnych pomieszczeniach.
OPIS Akviwax Satin jest wchłaniany przez drewno i tworzy powierzchnię odporną na brud i wilgoć.


Przykłady zastosowania Szczególnie nadaje się do ławek w saunach, paneli ściennych i sufitów, drzwi i ośnieżnic w wilgotnych pomieszczeniach, np. w saunach.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Klasyfikacja M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych została przyznana przez fińską Fundację Informacji Budowlanych (Building Information Fundation RTS).
Karty kolorów Bezbarwny, czarny. Pozostałe kolory dostępne na życzenie Klienta.

Kolory z karty kolorów bejc Akvi Color AT oraz karty kolorów do drewna w systemie AKVI TONE.Karta kolorów bejc i lakierów do zastosowań wewnętrznych TVT3441 - 3451 z barwieniem w systemie AVATINT według formuły Supi Sauna Wax.
Stopień połysku Mat
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25 - 30 µm

100 – 120 g/m2

10 - 13 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk, zanurzanie, aplikacja ciśnieniowo - próżniowa oraz pędzel.


Czasy schnięcia

100 - 120 g/m2

+ 20 °C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

30 min.

15 min.

Nakładanie kolejnej warstwy, po

2 - 3 godz.

1 godz.

Suchość użytkowa, po

1 dzień

 

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 24% obj.
Ok. 24% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 472 6909 (baza TCW) 001 7064 czarny.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, malowanych powierzchni oraz wosku, powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Usunąć brud i kurz z powierzchni. Nawilżyć lekko wodnym natryskiem, pozostawić do wyschnięcia, a następnie zeszlifować podniesione włoski/włókna drewna. Usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Wosk starannie wymieszać przed użyciem. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Nakładać 1 - 2 warstwy.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić wodą. Do czyszczenia stwardniałego wosku zaleca się użycie detergentu AKVI THINNER lub BELT CLEANER.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 130 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć