Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Colowood

Wodorozcieńczalna szpachla do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt wodorozcieńczalny
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
7
m2/l

Doskonałe właściwości wypełniające

Colowood to szpachla ogólnego przeznaczenia do wypełniania ubytków w powierzchniach drewnianych takich jak płyta pilśniowa, lite drewno lub okleina.

Produkt jest szczególnie rekomendowany do mebli, drzwi i paneli.

9 standardowych kolorów

Szpachla występuje w dziesięciu kolorach, drewnopodobnych: brzoza, sęk brzozy, sosna, sęk sosny, dąb, sęk ebu, buk, biały oraz mahoń. 


Szpachla Colowood Putty może być wykorzystana w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
11.01.2006

Colowood Wood Putty

 
Colowood
RODZAJ Wodorozcieńczalna, specjalna szpachla.
OPIS

Szpachla przeznaczona do wypełniania ubytków w powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Szpachla stosowana do mebli, drzwi, paneli ściennych i sufitowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Po wyschnięciu szpachli powierzchnia wyglądem przypomina oryginalne drewno (sosna, sęk sosnowy, brzoza, sęk brzozowy, dąb, sęk dębowy, buk, biały i mahoń).
Kolory Pine, knot of pine, birch, knot of birch, oak, knot of oak, beech, white and mahogany.
Klasyfikacja emisji Szpachla nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność 6 - 7 m2/l (100 μm).
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Szpachla.
Czasy schnięcia

Cienko położone warstwy mogą być szlifowane po ok. 4 godz., grubsze warstwy po 24 godz.


Zawartość części stałych Ok. 67% obj., 83% wag.
Gęstość 1.98 - 2.06 kg/litr
Kod produktu 007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078 oraz 2081.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha, temperatura otoczenia musi być powyżej 5 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %.
Obróbka Z powierzchni usunąć brud, kurz i luźno przylegający materiał. Szpachlę nakładać szpachelką. W razie konieczności rozcieńczyć szpachlę wodą. Głębsze ubytki należy szpachlować kilkakrotnie. Po wyschnięciu miejsca szpachlowane przeszlifować, odkurzyć po szlifowaniu. Powierzchnię szpachlowaną można zabejcować np. bejcą DICCO COLOR i polakierować np. lakierami AKVI TOPAS, AKVI COMBI lub MERIT.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/litr szpachli.
Maksymalna zawartość LZO gotowej do użycia szpachli wynosi 20 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć