Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Dicco Astral 35

Dwuskładnikowa, półpołyskowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa do malowania powierzchni drewnianych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Dobre właściwości kryjące

Dicco Astral 35 to szybkoschnąca, dwuskładnikowa farba nawierzchniowa o dobrych właściwościach kryjących.  Farba rozprowadza się równomiernie na gładkiej powierzchni i posiada dobre właściwości wypełniające.

Bogata kolorystyka

Dicco Astral 35 to farba, którą można barwić na tysiące kolorów.  Dodatkowo produkt charakteryzuje się dobrą odpornością na zarysowania oraz działanie środków chemicznych.


Dicco Astral 35 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
05.08.2016

Dicco Astral 35

 
Dicco Astral 25
RODZAJ Dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających do użytku wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia szczególnie dla szybkich linii produkcyjnych.
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i płyt pilśniowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników.
Karty kolorów Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Półpołysk
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

                 Zalecana grubość warstwy

                 (nierozcieńczony produkt)

    Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 - 60 µm

100 - 120 g/m²

10 - 12 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 629 seria
Utwardzacz 14 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny, polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godziny.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m²

+23˚C

+50˚C

Suchość dotykowa, po

10-20 min.

5 - 10 min.

Suchość do składowania, po

3-4 godz.

30 - 40 min.

Suchość do pakowania, po

10-12 godz.

50 - 70 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 58 ± 2 % obj.
69 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 2% kg/l.
Kod produktu 629 seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Diccoplast Primer i Dicco Surf.
Rozcieńczanie Thinner 1035 lub 1058.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 20-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Do polewania kurtynowego produkt rozcieńczyć do około 5 - 10% obj., do uzyskania lepkości 40 - 60s (DIN4). Należy unikać zbyt wysokiego ciśnienia pompowania i prędkości przepływu.
Mieszanie składników Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem. Dodać 14% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1035 lub 1058.

Nie mieszać w żelaznych pojemnikach. Używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 370 g/l.
Maksymalna zawartość LZO produktu gotowego do użycia (rozcień. 20% obj.) 463 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć