Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Dicco Color

Rozpuszczalnikowa bejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń.  Zawiera rozpuszczalne, odporne na światło barwniki.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: wałekNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
14
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
16
m2/l
OPIS PRODUKTU
15.06.2006

Dicco Color

 
Dicco Color
RODZAJ Bejca rozpuszczalnikowa.
OPIS Do powierzchni drewnianych  wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Zalecana do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bejca zawiera rozpuszczalny barwnik odporny na działanie światła. Może być również stosowana do gruntowania miejsc szpachlowanych.
Karty kolorów Karta kolorów DICCO COLOR. System barwienia DICCO COLOR SERVICE.
Klasyfikacja emisji Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra

 teoretyczna grubość   warstwy suchej

 

 65 g/m2

5 µm

14 - 16 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1027, 1033, 1034 i 1035
Nakładanie

Metoda nakładania

Rozcieńczalnik

Lepkość DIN4

Natrysk

1033

Lepkość handlowa

Powlekanie na walcach

1034

Lepkość handlowa

Powlekanie przez zanurzenie

1034

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

(80 - 100 g/m2)

23 ºC

50 ºC

70 ºC

IRM

Nakładanie następnych warstw, po

20 min

5 min

2 - 3 min

15 - 30 s


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 1 - 10 % wag., w zależności od koloru.
Gęstość 0.90 kg / litr, w zależności od koloru.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Obróbka Bejcę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. Różne techniki malowania mogą powodować zróżnicowanie koloru bejcy. Przed pokryciem dużych powierzchni należy sprawdzić kolor oraz jego intensywność. Lakier nawierzchniowy może zmienić kolor zabejcowanej powierzchni (Merit, Uvinol lub Akvi). Uziarnienie papieru ściernego również wpływa na efekt bejcowania.
W razie konieczności Dicco Color rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1027, 1033, 1034 lub 1035.
Bejca Dicco Color może być mieszana z lakierami Merit.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1027, 1033, 1034 oraz 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 800 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia bejcy (rozcieńczonej 10% obj.) wynosi 800 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć