Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Dicco Flex 30

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa na zewnętrzne powierzchnie drewniane.


Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Farba tiksotropowa z dobrą siłą krycia

Dicco Flex 30 to szybkoschnąca, elastyczna farba do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.  Dzięki swoim właściwościom tiksotropowym, farba nie spływa podczas malowania pionowych powierzchni.

Trwała ochrona okien i drzwi

Będąc tradycyjną farbą chemoutwardzalną Dicco Flex 30 tworzy trwałe powłoki, które szczególnie polecane są do zabezpieczania ram okiennych oraz drzwi zewnętrznych. Dicco Flex 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
19.09.2016

Dicco Flex 30

 
Dicco Flex 30
RODZAJ Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa.
OPIS

Szybkoschnąca, elastyczna farba do użytku na zewnątrz. Produkt tiksotropowy o dobrych właściwościach krycia.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania drewnianych framug okiennych i drzwi frontowych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM
Karty kolorów Kolory z karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 - 50 µm

100 - 120 g/m²

11 - 13 m²/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.


Rozcieńczalnik 1027, 1033 i 1035
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 752 seria
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098 lub 006 2093
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m²

+23˚C

+50˚C

Suchość dotykowa, po

40-60 min.

20-30 min.

Suchość do składowania, po

24 godz.

3-4 godz.

Suchość do pakowania, po

2-3 dni

6-8 godz.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj.
69 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg/litr
Kod produktu seria 752

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.

Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Diccoplast Elastic Primer i Diccodur Primer.
Rozcieńczanie Thinner 1027, 1033 lub 1035.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.

Mieszaninę pozostawić na 15 – 30 min. w celu stabilizacji, a następnie sprawdzić lepkość.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1027 lub 1033
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 390 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 480 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć