Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
OPIS PRODUKTU
15.06.2006

Dicco Lasyr

 
Dicco Lasyr
RODZAJ Rozpuszczalnikowa, przezroczysta bejca.
OPIS

Półprzezroczysta bejca do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Produkt zalecany do mebli, drzwi, drzwiczek szafek kuchennych i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED. Odcienie mogą różnić się w zależności od użytego drewna.
Klasyfikacja emisji Bejca nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

0.5 m2/l (100 μm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1033 i 1027
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

Lapkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

(40 - 100 g/m2)

20 ºC

50 ºC

Nakładanie następnych warstw

30 min

10 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 10 - 15 % wag.
Gęstość 0.85 - 0.95 kg/litr.
Kod produktu seria 313

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Bejcowanie Bejcę bardzo dokładnie wymieszać przed malowaniem. Również wymieszać po każdej przerwie robionej w trakcie malowania. Produkt jest gotowy do użycia bez rozcieńczania.
Różne techniki malowania oraz rodzaj drewna mogą powodować zróżnicowanie koloru bejcy. Przed malowaniem należy sprawdzić kolor oraz jego intensywność.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1033 lub 1027.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 800 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia bejcy (rozcieńczonej 10% obj.) wynosi 800 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć