Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Dicco Surf

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, chemoutwardzalna farba podkładowa w kolorze białym do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l

Bez aromatycznych rozpuszczalników

Dicco Surf  to dwuskładnikowa farba podkładowa, która nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników.  Może być stosowania do gruntowania mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych i z płyty pilśniowej.

Szybkoschnący grunt

Dicco Surf to szybkoschnąca farba o dobrych właściwościach wypełniających.  Charakteryzuje się również dobrą szlifowalnością i może być stosowana na szybkich liniach produkcyjnych.


Dicco Surf może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
01.02.2017

Dicco Surf

 
Dicco-Surf
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt chemoutwardzalny.
OPIS Szybkoschnący i trwały produkt o dobrych właściwościach do szlifowania.  Szczególnie zalecany do stosowania w malarniach o szybkim cyklu produkcyjnym.
Przykłady zastosowania Odpowiedni do malowania mebli i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

 120 - 140 g/m2

40 - 45 µm

9 - 11 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1033
Stosunek mieszania Farba 100 części obj. 007 5898
Utwardzacz 10 części obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem, natrysk konwencjonalny oraz polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

120 - 140 g/m2

+ 23 °C

+ 50 °C

Suchość dotykowa, po

10 - 15 min.

3 - 6 min.

Suchość do szlifowania, po

         45 - 60 min.

      10 - 15 min.


Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych 43% ± 2% obj.
62% ± 2% wag.
Gęstość 1.3 kg/litr
Kod produktu 007 5898

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 18%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Zaleca się suszenie produktu na linii suszarniczej.
Przygotowanie Usunąć kurz, wszystkie części luźne oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni. Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150-240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240-400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie Thinner 1035 lub Thinner 1033.
Powłoka nawierzchniowa Dicco Astral 35
Malowanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć do około 10-20%, do uzyskania lepkości 25-60s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 25-60s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20%, do uzyskania lepkości 20-45s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Dla polewania kurtynowego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 40-50s (DIN4). Należy unikać zbyt wysokiego ciśnienia pompowania i prędkości przepływu.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności materiału i niejednorodne własności powłoki.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.

W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w następnym dniu należy ją zmieszać z co najmniej taka samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub Thinner 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 480 g/litr farby.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 562 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć