Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Dicco Surf Color

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba podkładowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

The paint is solvent-borneTool: spray
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
6
m2/l

Podkład do barwienia w bazie TCL

Dicco Surf Color to dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.  Najczęściej stosowana jako podkład poprawiający siłę krycia powłok nawierzchniowych w ciemnych kolorach.

Szybkoschnący grunt

Dicco Surf Color to szybkoschnąca farba o dobrych właściwościach wypełniających.  Charakteryzuje się również dobrą szlifowalnością i może być stosowana na szybkich liniach produkcyjnych.


Dicco Surf Color może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
30.10.2015

Dicco Surf Color

 
Dicco Surf Color
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt chemoutwardzalny.
OPIS Szybkoschnący produkt o dobrych właściwościach do szlifowania i wypełniających. Szczególnie zalecany do malarni o szybkim cyklu produkcyjnym.
Przykłady zastosowania Odpowiedni do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formeldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.
Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Karty kolorów Półprzezroczysty. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Mat
Wydajność

4 - 6 m2/l (100 µm).


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 692 7623
Utwardzacz 12 części objętościowo 006 2098
Nakładanie

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

20 - 25 s

Natrysk hydrodynamiczny

20 - 25 s

Polewanie kurtynowe

30 - 45 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

 

50 °C

70 °C

IRM

Suchość do szlifowania, po

30 - 40 min.

20 - 30 min.

2 - 3 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35 °C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 50% obj.
Ok. 64% wag.
Gęstość 1,2 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Nakładanie Produkt dokładnie wymieszać. Należy dodać 12% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Do mieszania nie stosować żelazych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w nastepnym dniu należy ją zmieszać z co najmniej taka samą ilością świeżej mieszaniny.

Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 430 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 498 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć