Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
MED
 

Diccoplast 30

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Szybkoschnąca farba z wyśmienitymi właściwościami kryjącymi

Diccoplast 30 to tradycyjna farba o szerokim spektrum zastosowania.  Posiada wysoką zawartość części stałych.  Charakteryzuje się dobrymi właściwościami wypełniającymi i kryjącymi.  Tworzy wysokiej jakości powłokę, która może występować w bogatej gamie kolorów.

Farba z certfikatem MED

Diccoplast 30 posiada certyfikat  MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11165-15-14 dopuszczajacy do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.


Diccoplast 30 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
07.08.2017

Diccoplast 30

 
Diccoplast 30
MED
RODZAJ Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt posiada Certyfikat MED (Marine Equipment Directive)nr VTT-C-11164-15-14, dopuszczający do malowania wewnętrznych powierzchni statków.
Karty kolorów Kolory specjalne biały 201 i czarny 202. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.

Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

 45 - 55 µm

100 - 120 g/m2

11 - 13 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od, kształtu i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 cz. obj. 754-seria
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098; 006 2096; 006 2093

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, natrysk hydrodynamiczny wspomagany, natrysk konwencjonalny oraz natrysk elektrostatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

100-120 g/m2

+23 ºC

+50ºC

Suchość dotykowa, po

20 - 30 min.

10 - 20 min.

Suchość do składowania, po

4 - 6 godz.

40 - 60 min.

Suche do pakowania, po

               1 dzień

               1 - 2 godz.


Temperatura składowania poniżej +35˚C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 60 ± 2% obj., 74 ± 2% wag.(754 7221).
Gęstość 1.3 kg/litr
Kod produktu seria 754

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Zawartość wilgoci w drewnie musi wynosić poniżej 18%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie DICCOPLAST PRIMER, DICCOPLAST PLUS TIX
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1027 lub 1033.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20%, do uzyskania lepkości 20-50s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Natrysk elektrostatyczny: zalecany utwardzacz Hardener 2093 (10% obj.), produkt rozcieńczyć do uzyskania lepkości 19-22s (DIN4). Zalecany rozcieńczalnik Thinner 1048 w ilości ok. 60%. Rozmiar dyszy i ciśnienie należy dobrać indywidualnie do posiadanych urządzeń aplikacyjnych oraz kształtu i wielkości malowanych przedmiotów.

W przypadku konieczności ponownego przemalowania elementów (np. poprawy, domalowania) zachować czasy schnięcia oraz nie przekraczać zalecanej grubości
suchej warstwy, z uwagi na ryzyko marszczenia się zbyt grubych oraz zbyt wcześnie nakładanych kolejnych powłok. W razie konieczności zeszlifować poprzednią
warstwę farby, zwłaszcza w miejscach większego nagromadzania się produktu (w zagłębieniach powierzchni, zafrezowaniach, blisko ostrych krawędzi).
W okresie letnim oraz na liniach automatycznych zaleca się stosowanie rozcieńczalnika Thinner 1027 oraz ewentualne spowalnianie poprzez dodawanie
rozpuszczalnika spowalniającego Thinner 1025.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację i osłabienie własności materiału.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) 380 g/litr farby.
Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. do 20% obj.) 450 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte tą w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć