Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Diccoplast 30 TIX

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, tiksotropowa farba nawierzchniowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
11
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13
m2/l

Farba tiksotropowa o wyśmienitych właściwościach kryjących

Diccoplast 30 TIX dzięki swoim właściwościom tiksotropowym może być aplikowany w pozycji pionowej.

Szybkoschnąca farba nawierzchniowa

Diccoplast 30 TIX to szybkoschnąca farba o wielorakim zastosowaniu.  Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych, posiada dobre właściwości wypełniające i kryjące.  Produkt może być barwiony w systemie mieszalnikowym, a więc dostępny jest w szerokiej gamie kolorów.Diccoplast 30 TIX może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
09.09.2016

Diccoplast 30 Tix

 
Diccoplast 30 TIX
RODZAJ Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających do użytku wewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Zalecana do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tiksotropowa farba posiadająca dobre właściwości kryjące.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i karta kolorów SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1(klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest
niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność


                  Zalecana grubość warstwy

                  (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 - 50 µm 

100 - 120 g/m2

11 - 13 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 cz. obj. seria 655
Utwardzacz 10 cz. obj. 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.

Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m2)

+23 ºC

+50 ºC

Suchość dotykowa, po

          20 - 30 min.

          10 - 20 min.

Suchość do składowania, po

4 - 6 min

40 - 60 min

Suche do pakowania, po

1 dzień

2 - 3 godz.


Temperatura składowania poniżej 35˚C.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych 52 ± 2% obj.
68 ± 2% wag.
Gęstość 1.3 kg/litr
Kod produktu seria 655

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Diccoplast Primer i Diccoplast Plus Tix.
Rozcieńczanie Thinner 1027 lub 1033.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" – 0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj.,
do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" – 0,015", ciśnienie 40-120 bar.
Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098 i ponownie starannie wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1027 lub 1033.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego,emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 400 g/litr zmieszanej farby.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) wynosi 480 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010).


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć